Kult Serca

 

Święty Ignacy Loyola i tajemnica Wcielenia Słowa

12 gru 2021
ks. Marek Wójtowicz SJ

Trwa Rok Ignacjański, związany z 500. rocznicą nawrócenia założyciela zakonu jezuitów oraz 400. rocznicą jego kanonizacji. Święty Ignacy w książeczce Ćwiczeń duchowych zapisał owoce swoich medytacji i kontemplacji.

Serce Jezusa jest sercem Kościoła

16 sie 2021
ks. Jarosław Paszyński SJ

W Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie (11 VI 2021) polscy biskupi dokonali ponowienia Aktu poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Poświęcenia dokonał przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki wraz z całym Episkopatem. Polski Kościół zawierzył siebie i Polskę Sercu Jezusa. Podczas Mszy świętej homilię wygłosił ks. Jarosław Paszyński SJ, Prowincjał Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. Oto treść homilii.

Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński o tajemnicy Serca Jezusa

16 sie 2021
ks. Marek Wójtowicz SJ

12 września 2021 roku w Warszawie zostanie beatyfikowany Sługa Boży ks. Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski. W jego bogatym życiu modlitwy i pasterskiego posługiwania ważne miejsce zajmował kult Serca Jezusa.

Odnowienie Aktu Poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

16 sie 2021
Redakcja

Panie nasz Jezu Chryste, Dziś, tak jak przed stu laty, zbieramy się w świątyni poświęconej czci Najświętszego Serca Twego w Krakowie. W osobach swoich pasterzy, osób życia konsekrowanego i wiernych – staje przed Tobą naród i Kościół w Polsce, aby uroczyście ponowić Akt oddania się Twojemu Najświętszemu Sercu.

Cywilizacja miłości

24 Maj 2021
ks. Robert Więcek SJ

Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha. Rz 5, 5

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego jedno trzeba nam sobie przypomnieć, a mianowicie, że najważniejsza we wszystkim i ponad wszystkim jest miłość!

Jubileusz stulecia poświęcenia Polski Sercu Jezusowemu (1921-2021)

21 kwi 2021
ks. Stanisław Groń SJ

Zdaje mi się, że uroczysty ten akt dziękczynienia Sercu Jezusowemu za tyle otrzymanych łask i dobrodziejstw Jego, a zarazem poświęcenie całego narodu dalszej Opiece Serca Zbawiciela, przyczyni się bardzo skutecznie do podniesienia dusz przytłoczonych ciężkiemi przejściami długiej wojny i do spotęgowania nabożeństwa do Serca Jezusowego w odradzającej się Polsce. (Prowincjał jezuitów ks. Stanisław Sopuch, Kraków, 6 kwietnia 1921 r.)

Elementy kultu Bożego Serca w niektórych psalmach

27 lut 2021
ks. Stanisław Nawrocki SJ

Prócz tekstów mówiących niejako o istocie dzieła odkupienia przez przyszłego Mesjasza, autorzy Pisma Świętego Starego Testamentu usiłują dotrzeć także do samych głębin Serca Mesjasza, zbadać, co się dzieje w tym Sercu udręczonym tak bardzo i równocześnie tętniącym triumfem zwycięstwa.

Kościół jako wspólnota świętych

01 lis 2020
ks. Stanisław Groń SJ

Prawdziwy kult świętych polega nie tyle na wielorakości aktów zewnętrznych, ile raczej na nasileniu naszej czynnej miłości, poprzez którą szukamy, dla większego dobra naszego oraz dobra Kościoła, zarówno przykładu w życiu Świętych, jak i uczestnictwa w ich wspólnocie oraz pomocy w ich wstawiennictwie. (…) Ich przeto troska braterska wspomaga wydatnie słabość naszą (KK 51, 49).

Cierpliwe Serce Jezusa

18 paź 2020
ks. Jozef Búda

Kiedy święty Paweł w Liście do Koryntian (rozdział 13) wylicza przymioty miłości, umieszcza wśród nich  przymiot cierpliwości. Ujmuje to i w innych pokrewnych słowach: Miłość potrafi wszystko znieść, wszystko przecierpi. 

Krzyż i jego relikwie

16 wrz 2020
ks. Stanisław Łucarz SJ

Jest, a raczej było, w Ziemi Świętej takie miejsce, w porównaniu z innymi niezwykle małe, które rozpowszechniło się na cały świat. Miejsce to wspomina liturgia Kościoła dwa razy w ciągu roku.

Strony