Uroczystość Bożego Ciała

16 cze 2022
ks. Stanisław Groń SJ
 

Papież Franciszek do polskich pielgrzymów: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Ten dzień przypomina nam o realnej obecności Boga w Eucharystii pod postacią chleba i wina.

Niech koncerty uwielbienia, odbywające się w tym świątecznym dniu w waszym kraju, rozbudzają wiarę we wszystkich, abyśmy przyjmując Ciało i Krew Chrystusa, coraz głębiej doświadczali Jego miłości. Z serca wam błogosławię.

(Rzym, audiencji 15.VI. 2022).

 

Hymn z Godziny Czytań w Brewiarzu:

Niech radość przenika ten dzień uroczysty
I pieśni pochwalne unoszą się z duszy,
Niech przeszłość już minie, odnowi się wszystko:
Serca, uczynki i słowa.

Sławimy pamiątkę Ostatniej Wieczerzy,
Na której Zbawiciel wypełnił przepisy
Prastarych obrzędów, gdy podał swym uczniom
Chleb przaśny oraz baranka.

Uczynił dla słabych swe ciało pokarmem,
A krwi swojej czarą napoił strapionych;
I wtedy powiedział: „Weźmijcie ten kielich,
Wszyscy się z niego napijcie”.

A gdy ustanowił Najświętszą Ofiarę,
Polecił ją spełniać jedynie kapłanom
I do nich należy spożywać tę ucztę
Dzieląc ją razem z wiernymi.

Już chlebem aniołów posila się człowiek
I w chlebie niebiańskim skończyły się znaki;
Jak wielkim jest cudem, gdy Pana przyjmuje
Sługa pokorny i biedny.

Prosimy Cię, Boże, coś w Trójcy jedyny,
Byś z nami zamieszkał, gdy hołd Ci składamy;
Swoimi drogami nas prowadź do światła,
W którym przebywasz na wieki. Amen.

 

 

Z Instrukcji o kulcie Eucharystii

„Lud chrześcijański składa z pobożnością publiczne świadectwo wiary w Eucharystię, wychodząc z Najświętszym Sakramentem na drogi w uroczystych procesjach ze śpiewem, zwłaszcza w uroczystość Bożego Ciała” (z 25.V.1967 r., nr 59.).
 

Z Instrukcja Episkopatu Polski

„Należy zachować procesje odprawiane przez 8 dni po uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa oraz procesję w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa tam, gdzie jest taki zwyczaj. Dzieci, które w danym roku przystąpiły do pierwszej Komunii św., powinny w tych procesjach uczestniczyć w zorganizowanej grupie”(z 11. III.1987 r., nr 14.).

 

 

Owoce Najświętszej Eucharystii

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, wszechmogący, wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On chciał, aby na wieki trwała pamiątka zbawczej ofiary Krzyża, dlatego spożywając z Apostołami ostatnią wieczerzę oddał się jako Baranek bez skazy na doskonałą i miłą Tobie ofiarę uwielbienia. W tym wielkim Sakramencie posilasz i uświęcasz swoich wiernych, aby ludzi mieszkających na jednej ziemi oświecała jedna wiara i łączyła jedna miłość. Przystępujemy do Uczty sakramentalnej, abyśmy przeniknięci Twoją łaską stawali się podobni do Chrystusa, naszego niebieskiego wzoru. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową i my z wszystkimi zastępami Aniołów wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając… (Prefacja nr 47.)

 

 

Boże Ciało w Polsce

W Polsce jako pierwszy wprowadził to święto bp Nankier (Jan Kołda) herbu Oksza (1270–1341) w 1320 r. w diecezji krakowskiej. W latach 1320–1326 był on biskupem krakowski, a w latach 1326–1341 biskupem wrocławskim. W Kościele katolickim w Polsce pod koniec XIV wieku święto Bożego Ciała było obchodzone już we wszystkich diecezjach i było zawsze zaliczane do świąt głównych. Od końca XV wieku przy okazji tego święta udzielano błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Data Bożego Ciała nie jest stała i święto to rokrocznie może wypadać w różnych terminach. Zawsze jest to czwartek po święcie Trójcy Świętej. W tym roku przypada on na 16 czerwca, a w niektórych krajach obchodzone jest w niedzielę. Za udział w uroczystej procesji eucharystycznej prowadzonej w kościele czy poza nim można dziś uzyskać odpust zupełny.

 

Przeczytaj także

Warto odwiedzić