Refleksja modlitewna

 

Serce złożone w Sercu

16 sie 2023
ks. Robert Więcek SJ

Przebijmy się do światła! Tak wołają ci, co znaleźli się w zawalonym tunelu. Instynktownie wiemy, że tak trzeba.

Przyjdź królestwo Twoje

21 lis 2022
Orygenes

Jeśli według słów Pana i Zbawiciela naszego królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie i nie powiedzą: oto tu jest albo tam; ale królestwo Boże jest w nas, bo bliskie jest słowo, na naszych ustach i w naszym sercu, to niewątpliwie ten, kto się modli o jego przyjście, prosi tym samym, aby królestwo, które jest w nim, rozwijało się, owocowało i dopełniało.

Cierpliwe Serce Jezusa

18 paź 2020
ks. Jozef Búda

Kiedy święty Paweł w Liście do Koryntian (rozdział 13) wylicza przymioty miłości, umieszcza wśród nich  przymiot cierpliwości. Ujmuje to i w innych pokrewnych słowach: Miłość potrafi wszystko znieść, wszystko przecierpi. 

Miłość Chrystusa przynagla nas

26 paź 2019
św. Antoni Maria Claret

Święci Apostołowie, ożywieni ogniem Ducha Świętego, przemierzyli całą ziemię. Także misjonarze apostolscy, zapaleni tym samym ogniem szli, idą i pójdą aż po krańce świata, od jednego bieguna aż do drugiego, aby głosić Boże słowo. Słusznie przeto do siebie mogą odnieść słowa świętego Pawła: Miłość Chrystusa przynagla nas.

Błogosławiona powinność człowieka: modlić się i miłować

15 wrz 2019
św. Jan Maria Vianney

Pamiętajcie, dzieci moje: skarb chrześcijanina jest w niebie, nie na ziemi. Dlatego gdzie jest wasz skarb, tam też powinny podążać wasze myśli.

Kilka myśli o Sercu Pana Jezusa

13 sty 2019
Ksiądz Jan Twardowski

Ksiądz Jan Twardowski znany jest ze swojej poezji religijnej. Jego tomiki wierszy cieszą się wielką popularnością i poczytnością; znane są wśród młodych i starszych. W tym numerze naszego Biuletynu zapraszamy do zapoznania się z refleksjami ks. Jana Twardowskiego, które zawarł w książce Kilka myśli o Sercu Pana Jezusa (Poznań, 2010).

Paschalne Alleluja

08 kwi 2018
św. Augustyn

Z powodu dwóch okresów: jednego, który trwa obecnie, wśród pokus i doświadczeń tego życia, i drugiego, który kiedyś nastąpi, czasu radości i bezpieczeństwa, postanowiono obchodzić dwa okresy: poprzedzający Wielkanoc i następujący po niej.

Budowanie świątyni

19 gru 2017
ks. Jacek Poznański SJ

Zarówno poza Kościołem, jak i w nim samym działalność religijna jest nieraz kojarzona z tworzeniem materialnego zaplecza. Chodzi o różnego rodzaju obiekty: pomniki, figury, kaplice, kościoły, domy rekolekcyjne itd.

Serce Jezusa - rozkoszy wszystkich świętych

03 lis 2017
s. Bożena Maria Hanusiak

Serce Jezusa jest naszą ziemią obiecaną, do której zdążamy. Jest rajskim ogrodem, rozkoszą ludzkiego serca. Ono jest tęsknotą i celem ludzkiej duszy stworzonej na obraz i podobieństwo Boga. Nie ma większego skarbu ponad Serce Pana, w którym jest pełnia miłości, pełnia świętości.

Stać się przyjacielem Maryi

26 Maj 2017
ks. Adam Schulz SJ

Rok 2017 został nazwany rokiem Maryi. Wynika to z rocznic, które obchodzimy: 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie, 300-lecie koronacji Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze, 300-lecie objawień Matki Bożej w Aparecidzie (Brazylia) i 140. rocznica objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. To skłania nas do pogłębienia naszej miłości do Maryi, naszej przyjaźni z Nią.

Strony