Serce Jezusa - rozkoszy wszystkich świętych

03 lis 2017
s. Bożena Maria Hanusiak
 

Serce Jezusa jest naszą ziemią obiecaną, do której zdążamy. Jest rajskim ogrodem, rozkoszą ludzkiego serca. Ono jest tęsknotą i celem ludzkiej duszy stworzonej na obraz i podobieństwo Boga. Nie ma większego skarbu ponad Serce Pana, w którym jest pełnia miłości, pełnia świętości.

Serce Jezusa jest nadzieją i rozkoszą dla nas, grzesznych, którzy dążymy do doskonałej miłości. Ogień miłości Boga wypala to wszystko, co w nas jest nieświęte. To Serce wciąż ofiaruje się za nas na ołtarzach świata na odpuszczenie naszych win, uwalniając nas od ich brzemion, otwierając na pełnię łaski, czyli pełnię szczęścia w Bogu.

Nikt i nic poza Sercem Jezusa nie nasyci najgłębszych pragnień, jakie są ukryte w tobie. W Nim doświadczysz ukojenia w ziemskiej wędrówce. To Serce wciąż pragnie otwierać przed tobą nowe zdroje swoich łask. W Nim jest zawsze świeżość, młodość, radość, życie. Serce Jezusa jest zdolne wypełnić każdy twój głód, twoją pustkę, samotność, brak, zamieniając je w pełnię, obfitość.

Jesteś zrodzony z Boga, dlatego jedynie w Nim zaznać możesz pełni rozkoszy. Wszystko co ziemskie przeminie. Nie przeminie jedynie to co wieczne, pochodzące od Stwórcy. Duch Święty chce rozpalać w tobie pragnienie świętości, pragnienie Boga, abyś w Nim doznał nasycenia, upojenia miłością.

Szukaj Jezusa. Poznawaj Go. Jednocz się z Panem na twojej życiowej drodze – z Nim przeżywając radości, ale i nieuchronne doświadczenia. Z pomocą łaski odkrywaj, że jesteś zawsze i wszędzie otoczony miłością i miłosierdziem Serca Zbawiciela. Niech to Serce będzie twoim największym pragnieniem, twoim schronieniem, twoim domem. W Nim i przez Nie staniesz się święty.

Jezus obecny w sakramentach wylewa na ciebie ze swego Serca zdroje wody żywej, nasycając cię swymi dobrami. Obmywaj się we Krwi, która wypływa z rany Serca Baranka, pozwalając się oczyszczać. Kosztuj, jak dobry jest Pan, karmiąc się Jego Słowem i Ciałem. Rozkoszuj się słodyczą Jego miłości – łagodnej, cierpliwej, miłosiernej... Ona jest dla ciebie. Prowadź nieprzerwany dialog serca z twoim Mistrzem, abyś doświadczał Jego czułej obecności.

Potrzebujesz Jezusa. I Jezus potrzebuje ciebie, aby cię miłować. I ty jesteś rozkoszą Jego Serca. Rozkoszą dla Niego jest przebywanie w twoim sercu przepełnionym wiarą i czystą miłością. Pan wciąż uniża się przed tobą, kołacze, abyś Mu otworzył drzwi, przyjmując wszystko, czym On sam ze swojej Pełni pragnie cię obdarować.

Duchu Święty, przyjdź i otwórz mnie na miłość Jezusowego Serca. Daj mi z głębi duszy zapragnąć mego Pana. Pomóż mi w Nim złożyć całą nadzieję. Otwórz mnie, abym w Nim odnalazł spełnienie najgłębszych tęsknot i pragnień. Prowadź mnie, abym poznając Go, rozkoszował się na wieki miłością Jego Serca.

 

Warto odwiedzić