Intencje AM

 

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - wrzesień 2010

01 wrz 2010
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na wrzesień:

Aby także w mniej rozwiniętych regionach świata głoszone Słowo Boże odnowiło serca ludzi i zachęciło ich do uczestniczenia w procesie rozwoju społecznego.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - sierpień 2010

01 sie 2010
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na sierpień:

Aby bezrobotni i wszyscy potrzebujący znajdowali zrozumienie i konkretną pomoc.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - lipiec 2010

01 lip 2010
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na lipiec:

Aby we wszystkich krajach wybory władz odbywały się zgodnie z zasadami sprawiedliwości, jawności i uczciwości.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - czerwiec 2010

01 cze 2010
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na czerwiec:

Aby wszystkie instytucje krajowe i międzynarodowe zapewniały życiu ludzkiemu szacunek, od jego poczęcia do naturalnej śmierci

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - maj 2010

01 Maj 2010
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na maj:

Aby położono kres niegodziwemu handlowi ludźmi, którego ofiarą padają miliony kobiet oraz dzieci.

 

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - kwiecień 2010

01 kwi 2010
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na kwiecień:

Aby odpowiedzią na zakusy fundamentalizmu i ekstremizmu były szacunek, tolerancja i dialog między wierzącymi.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - marzec 2010

01 mar 2010
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na marzec:

Aby gospodarką światową zarządzano sprawiedliwie, z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych narodów, zwłaszcza najuboższych.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - luty 2010

01 lut 2010
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na luty:

Aby ludzie nauki i kultury szczerze poszukiwali prawdy i tą drogą doszli do poznania jedynego, prawdziwego Boga.

Każdy szuka prawdy na swój sposób. Myśliciele, twórcy i naukowcy czynią to, wnikając w strukturę materii, docierając poznaniem do granic wszechświata i usiłując zdobytą wiedzą podnieść poziom kultury. Niestety wielu z nich jest zdania, że w procesie poznawczym i twórczym nie ma miejsca dla Boga.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - styczeń 2010

01 sty 2010
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na styczeń:

Aby młodzież umiała korzystać ze środków społecznego przekazu, tak by pomagały jej one w rozwoju osobistym i w służbie na rzecz społeczeństwa.

W tekście na 43. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2009 Benedykt XVI wyraził przekonanie, że nowoczesne środki społecznego przekazu stwarzają dla ludzkości wielką szansę. Mogą się przyczyniać do wzrostu dobra oraz dialogu między ludźmi różnych kultur.

Papieskie intencje ogólne na rok 2010

30 gru 2009
Redakcja

STYCZEŃ
Aby młodzież umiała korzystać ze środków społecznego przekazu, tak by pomagały jej one w rozwoju osobistym i w służbie na rzecz społeczeństwa.

LUTY
Aby ludzie nauki i kultury szczerze poszukiwali prawdy i tą drogą doszli do poznania jedynego, prawdziwego Boga.

Strony