Rok 2023

 

Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - październik 2023

01 paź 2023
ks. Józef Polak SJ

Papieska intencja na październik 2023:

Módlmy się za Kościół, aby przyjął słuchanie i dialog jako styl życia na każdym szczeblu, pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.

Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - wrzesień 2023

01 wrz 2023
ks. Robert Janusz SJ

Papieska intencja na lipiec 2023:

Módlmy się, aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach egzystencjalnych, nie byli zapominani przez instytucje i by nigdy nie byli uważani za pozbawionych wartości.

Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - sierpień 2023

30 lip 2023
ks. Józef Polak SJ

Papieska intencja na sierpień 2023:

Módlmy się, aby Światowy Dzień Młodzieży w Lizbonie pomógł młodym ludziom wyruszać w drogę i dawać świadectwo Ewangelii własnym życiem.

Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - lipiec 2023

01 lip 2023
ks. Robert Janusz SJ

Papieska intencja na lipiec 2023:

Módlmy się, aby katolicy stawiali w centrum swojego życia celebrowanie Eucharystii, która głęboko przemienia relacje międzyludzkie oraz otwiera na spotkanie z Bogiem i braćmi.

Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - czerwiec 2023

30 Maj 2023
ks. Józef Polak SJ

Papieska intencja na czerwiec 2023:

Módlmy się, aby wspólnota międzynarodowa podjęła konkretne działania, zmierzające do zniesienia tortur, zapewniając wsparcie ofiarom i ich rodzinom.

Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - maj 2023

01 Maj 2023
ks. Robert Janusz SJ

Papieska intencja na maj 2023:

Módlmy się, aby ruchy i grupy kościelne każdego dnia na nowo odkrywały swoją misję ewangelizacyjną, oddając swoje charyzmaty na służbę w potrzebach świata.

Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - kwiecień 2023

31 mar 2023
ks. Józef Polak SJ

Papieska intencja na kwiecień 2023:

Módlmy się o większe propagowanie kultury rezygnacji z przemocy, do której prowadzi coraz rzadsze używanie broni, zarówno przez państwa, jak i obywateli.

Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - marzec 2023

01 mar 2023
ks. Robert Janusz SJ

Papieska intencja na marzec 2023:

Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła wyrządzonego im przez członków wspólnoty kościelnej, aby właśnie w Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i swoje cierpienia.

Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - luty 2023

29 sty 2023
ks. Józef Polak SJ

Papieska intencja na luty 2023:

Módlmy się, aby parafie, stawiając w centrum komunię, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterstwa i otwartości wobec najbardziej potrzebujących.

Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - styczeń 2023

01 sty 2023
ks. Robert Janusz SJ

Papieska intencja na styczeń 2023:

Aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa, a nie rywalizacji, pomagając w szczególności najbardziej bezbronnym młodym ludziom.