Rok 2007

 

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - grudzień 2007

01 gru 2007
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na grudzień:

Aby społeczeństwo otoczyło opieką osoby dotknięte chorobą AIDS, zwłaszcza dzieci i kobiety, a Kościół pomógł im doświadczyć miłości Bożej.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - listopad 2007

01 lis 2007
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na listopad:

Za tych, którzy prowadzą badania medyczne i ustanawiają prawa, aby zawsze kierowali się głębokim szacunkiem dla ludzkiego życia od jego początku aż do naturalnego końca.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - październik 2007

01 paź 2007
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na październik:

Za chrześcijan, aby tam, gdzie są mniejszością, mieli siłę i odwagę żyć według wiary i wytrwale dawać jej świadectwo.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - wrzesień 2007

01 wrz 2007
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na wrzesień:

Aby spotkanie ekumeniczne w Sibiu w Rumunii przyczyniło się do umocnienia jedności wszystkich chrześcijan, o którą Pan modlił się podczas Ostatniej Wieczerzy.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - sierpień 2007

01 sie 2007
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na sierpień:

Za wszystkich, którzy przeżywają trudności wewnętrzne i chwile prób, aby w Chrystusie znaleźli światło i wsparcie pomagające odkryć prawdziwe szczęście.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - lipiec 2007

01 lip 2007
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na lipiec:

Aby wszyscy obywatele, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo, mogli czynnie uczestniczyć w życiu publicznym i nim kierować.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - czerwiec 2007

01 cze 2007
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na czerwiec:

Aby Bóg miał w swej opiece marynarzy i wszystkich ludzi morza.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - maj 2007

01 Maj 2007
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na maj:

Aby każdy chrześcijanin, wzorując się na Najświętszej Maryi Pannie, zawsze uważnie odczytywał w swym życiu znaki Pana i by kierowało nim słowo Boże.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - kwiecień 2007

01 kwi 2007
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na kwiecień:

Aby każdy chrześcijanin, przyjmując światło Ducha Świętego i poddając się Jego kierownictwu, wiernie i z entuzjazmem odpowiadał na powszechne powołanie do świętości.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - marzec 2007

01 mar 2007
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na marzec:

Aby słowo Boże było coraz bardziej słuchane, kontemplowane, miłowane i wprowadzane w życie.

Strony