Rok 2022

 

Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - grudzień 2022

01 gru 2022
ks. Józef Polak SJ

Papieska intencja na grudzień 2022:

Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym.

Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - listopad 2022

31 paź 2022
ks. Robert Janusz SJ

Papieska intencja na listopad 2022:

Módlmy się, aby dzieci, które cierpią – te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty – miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.

Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - październik 2022

01 paź 2022
ks. Józef Polak SJ

Papieska intencja na październik 2022:

Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności

 

Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - wrzesień 2022

02 wrz 2022
ks. Robert Janusz SJ

Papieska intencja na wrzesień 2022:

Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.

Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - sierpień 2022

01 sie 2022
ks. Józef Polak SJ

Papieska intencja na sierpień 2022:

Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie społeczności, w których żyją.

Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - lipiec 2022

01 lip 2022
ks. Robert Janusz SJ

Papieska intencja na lipiec 2022:

Módlmy się w intencji osób starszych, które są korzeniami i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.

Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - czerwiec 2022

01 cze 2022
ks. Józef Polak SJ

Papieska intencja na czerwiec 2022:

Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, aby dzięki konkretnym gestom przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu.

Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - maj 2022

01 Maj 2022
ks. Robert Janusz SJ

Papieska intencja na maj 2022:

Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.

Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - kwiecień 2022

01 kwi 2022
ks. Józef Polak SJ

Papieska intencja na kwiecień 2022:

Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty.

Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - marzec 2022

01 mar 2022
ks. Robert Janusz SJ

Papieska intencja na marzec 2022:

Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych, wspierali zawsze ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi.

Strony