Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - maj 2022

01 Maj 2022
ks. Robert Janusz SJ
 

Papieska intencja na maj 2022:

Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.

Mogłoby się wydawać, że szczególny przywilej Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny był „ułatwieniem” Jej życia. No to wyobraźmy sobie kogoś, kto ma absolutny słuch i wchodzi między ludzi, którzy, fałszując, uważają, że „czystym” swoim głosem chwalą Boga; wyobraźmy sobie kogoś, kto ma absolutne wyczucie prawdy i wchodzi między kłamczuchów, którzy uważają, że mimo to chwalą Boga swoją mową i postawami; wreszcie wyobraźmy sobie kogoś, kto ma jasne poznanie Miłości i wchodzi między egoistów, którzy sprzeczają się, który z nich bardziej chwali Boga itd. Maryja, arcydzieło Stwórcy, świątynia Ducha Świętego z pewnością bardzo bolała, widząc w ludziach grzechy, których nie miała, i iluzje dobra, na które nie dawała nabrać się kusicielowi, jak Adam i Ewa.

Maryja zasłuchana w Stwórcze Słowo Boże kontempluje Je w każdym najmniejszym stworzeniu, które lgnie do Jej czystego - wolnego od grzechu - ciała przejrzystego dla Słowa, które Ją i wszystko stwarza. Jej zewnętrzne i wewnętrzne zmysły, uczucia, decyzje i czyny niczego nie naruszają w stworzeniach miłowanych przez Niepokalaną, która widzi je wszystkie w Bogu i Boga w nich. Więc najmniejsze i najpokorniejsze prawdy o stworzeniach tulą się do rozumu Maryi, która rozeznaje bezbłędnie Stwórczą Prawdę, jej Piękno, a wola Maryi miłuje Pełnię tej Prawdy w pełnym zjednoczeniu, w Duchu Świętym, z Trójjedynym Bogiem.

Maryja, doświadczając bólów i fałszów od ludzi żyjących skutkami grzechu pierworodnego, rozeznała bezbłędnie głos i wolę Miłości - wolę Boga, zwiastowaną jej przez Archanioła Gabriela. W przeciwieństwie do prarodziców Maryja zawierzyła się Bogu całym swym człowieczeństwem, otworzyła swe Serce całkowicie na wolę Miłości i pozwoliła Duchowi Świętemu tkać Ciało Syna Bożego w swym łonie. Dzięki Jej poświęceniu w wolności swego człowieczeństwa - duszy i ciała - Trójca przebóstwiła Matkę Boga, Bóg zawierzył Siebie stworzeniu, a Pan Jezus, Syn Człowieczy i Syn Boży, jest z Nią organicznie zjednoczony na zawsze.

Dusza i ciało Maryi mają jedyny cel: dawania Człowieczeństwa Panu Jezusowi: Maryja zgodziła się na macierzyństwo Boże - z Duchem Świętym - i jako człowiek prawdziwie porodziła Boga-Człowieka, wykarmiła Go mlekiem własnych piersi, po ludzku wychowywała, a ucząc się bycia Matką Boga, była przez Syna Bożego przygotowywana do zostania - u stóp Krzyża - Matką uczniów Chrystusa, Matką Kościoła - Matką każdego, który rodzi się z Ducha Świętego i z Niej dla Królestwa Bożego na wieczność. Ta bowiem, która porodziła Głowę, rodzi całe Mistyczne Ciało, jako służebnica ludu Bożego. Zanim narodził się Emmanuel, Bóg-z-nami, w Maryi został nam dany prawdziwy człowiek-z-nami - nasza Matka, która, jeśli Jej pozwolimy, nada naszemu życiu wzór człowieczeństwa, co jest szczególnie ważne w młodości.

Możemy więc z całkowitym zaufaniem polecać Maryi, której w pełni zaufał sam Bóg, wszystkich ludzi, a szczególnie młodych, aby w Niepokalanej znaleźli osobistą odwagę i mądrość do pełni życia katolicką wiarą, odważną nadzieją w służbie Miłości wiecznej.

 

Warto odwiedzić