Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - grudzień 2022

01 gru 2022
ks. Józef Polak SJ
 

Papieska intencja na grudzień 2022:

Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym.

Modlitwa Ojcze nasz zawiera prośbę: bądź wola Twoja – po łacinie: fiat voluntas tua. Właśnie od słowa wola (voluntas) pochodzi określenie wolontariatu. Voluntarius to znaczy dobrowolny. Każde świadome i dobrowolne zaangażowanie, każda praca bez wynagrodzenia, którą podejmujemy nie z uwagi na więzi rodzinne czy koleżeńskie, ale z ochoty, jest wolontariatem. Pomagać można indywidualnie albo włączając się w akcje instytucji charytatywnych czy pozarządowych we własnym kraju, a nawet za granicą. Przykładem mogą być działania Caritas Polska, jak popularne przed Bożym Narodzeniem Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, czy też wspieranie ofiar kataklizmów albo konfliktów zbrojnych, choćby tego najbliżej, na Ukrainie.

 

 

Organizacji wolontariatu jest wiele. Kościelny raport statystyczny z marca 2021 roku podaje, że w Polsce działa 890 takich zrzeszeń krajowych, diecezjalnych i zakonnych, a ponad 65 tysięcy grup funkcjonuje przy parafiach. Liczba osób, które jako wolontariusze angażowały się na rzecz kościelnych organizacji charytatywnych w roku 2019, wyniosła 223 tysiące. Ci ludzie przepracowali społecznie ponad dwa i pół miliona godzin. Obrazowo można to przeliczyć na blisko tysiąc trzysta etatów w skali roku. A przecież wolontariat to nie tylko organizacje kościelne i katolickie. Ludzie chętnie pomagają innym niezależnie od rasy, wiary czy kultury. Światowy Indeks Dobroczynności, korzystając z danych Instytutu Gallupa, umieszcza Polskę w trzeciej dziesiątce krajów świata. Zestawienie to obejmuje pomoc obcym, datki charytatywne i czas dla organizacji wolontariatu. Znamienne, że okres pandemii oraz wojny na Ukrainie przesunął nasz kraj w tym rankingu ze 112. miejsca w roku 2018 na 34. w 2021. Liderem jest bynajmniej nie katolicka Indonezja.

W grudniu, miesiącu tradycyjnej pomocy świątecznej, ale też Światowego Dnia Wolontariatu, papież prosi nas o modlitwę, by nie brakowało ludzi wspierających organizacje wolontariatu i promocji człowieka, także we współpracy międzynarodowej. Wolontariusze, jak kilkakrotnie podkreślał Franciszek, są świadkami dobroci, czułości i bezinteresownej miłości. Wiara nabiera dla nich zupełnie nowego smaku: staje się bardziej żywa, dynamiczna i realna. Kto angażuje się w wolontariat, w praktyce łączy miłość Boga z miłością bliźniego – a to jest czysta ewangelia. Warto więc, by modlitwa w tej intencji skłoniła nas także do zaangażowania.

 

Warto odwiedzić