Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - sierpień 2022

01 sie 2022
ks. Józef Polak SJ
 

Papieska intencja na sierpień 2022:

Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie społeczności, w których żyją.

Wielkość firm zależy od liczby pracowników i rocznego obrotu. Najmniejsze mikrofirmy zatrudniają do 9 osób i w rocznym bilansie nie przekraczają 2 mln euro. Kolejny próg to firmy małe, czyli przedsiębiorstwa, w których pracuje od 10 do 50 pracowników, z obrotem rocznym nie większym niż 10 mln euro. Natomiast firmy średnie zatrudniają od 50 do 250 osób, a ich roczny bilans nie przekracza 50 milionów euro. Okazuje się, że te trzy rodzaje przedsiębiorstw stanowią ponad 99% wszystkich firm w Polsce. To one są siłą napędową gospodarki. Przeczytać o tym można w ubiegłorocznym raporcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, który uściśla, że aż 97% przedsiębiorstw w naszym kraju to mikrofirmy. One najbardziej odczuwają skutki kryzysu związanego z pandemią, a pogłębionego jeszcze napaścią Rosji na Ukrainę. Niepewność sytuacji gospodarczej, rosnące ceny energii, niedostępność produktów związana ze zmianami w łańcuchach dostaw – to tylko niektóre z wyzwań, z jakimi muszą się teraz mierzyć. Wiadomo, że mniejsze firmy dysponują mniejszymi środkami. Nie mają rezerw, które pozwoliłyby wytrzymać obciążenia związane chociażby z zatorami płatniczymi czy z rosnącymi kosztami zarówno zatrudnienia pracowników, jak i surowców. Wiele z nich zmuszonych zostało do cięcia kosztów, także przez zwalnianie pracowników.

W sytuacji kryzysu gospodarczego i społecznego papież Franciszek prosi nas o modlitwę właśnie w intencji przedsiębiorców. W ich działalności widzi szlachetne powołanie, zmierzające do wytwarzania bogactwa i udoskonalania świata dla wszystkich (encyklika Laudato si’, 129). Równocześnie zachęca ich, by swoje ekonomiczne i technologiczne zdolności wyraźnie ukierunkowali nie tylko na własny rozwój, ale też na rozwój innych osób i na przezwyciężanie nędzy, szczególnie poprzez tworzenie zróżnicowanych możliwości pracy (encyklika Fratelli tutti, 123). W sierpniu mamy się modlić, by mali i średni przedsiębiorcy, w obecnej sytuacji kryzysu, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności i nadal mogli służyć społecznościom, w których żyją.

 

Warto odwiedzić