Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - grudzień 2023

01 gru 2023
ks. Józef Polak SJ
 

Papieska intencja na grudzień 2023:

Módlmy się, aby osoby z niepełnosprawnościami były w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje promowały programy integracyjne, które zwiększyłyby ich aktywne uczestnictwo.

Na świecie żyje prawie miliard ludzi niepełnosprawnych – podaje WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia. Stanowi to ponad 12 procent populacji. Z tego 200 milionów osób dotkniętych jest ciężką niepełnosprawnością. Także w Polsce niepełnosprawni stanowią ponad 12 procent ludności, czyli co ósmy mieszkaniec kraju jest niepełnosprawny. Te dane pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku. Liczba niepełnosprawnych wynosiła wówczas prawie 4 miliony 700 tysięcy. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych dodaje jednak, że w zależności od przyjętego kryterium poziomu ograniczeń, w Polsce może być nawet 7 milionów 700 tysięcy niepełnosprawnych. Zarówno w skali kraju, jak i świata liczby są zatem znaczne.

 

 

3 grudnia z ramienia ONZ obchodzony jest Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. W zeszłym roku Ojciec Święty napisał z tej okazji orędzie. Nawiązał do pełnych nadziei słów św. Pawła z 2. Listu do Koryntian o skarbie przechowywanym w naczyniach glinianych. Kto odkryje, że prawdziwa moc pochodzi od Boga, powierza Mu swe istnienie i doświadcza Jego mocy w życiu naznaczonym kruchością. Franciszek użył w tym tekście określenia Magisterium kruchości, wskazując, jak wielu rzeczy możemy się w relacji do niepełnosprawnych nauczyć. Świadomość, że potrzebujemy siebie nawzajem, może przemieniać wrogie relacje z tymi, którzy nas otaczają. Stwierdzenie, że nawet narody nie mogą ocalić się same, może skłonić do poszukiwania rozwiązań bezsensownych konfliktów, jakie przeżywamy.  Zdaniem Franciszka Magisterium kruchości to charyzmat, którym niepełnosprawni mogą ubogacić Kościół, gdyż bez ograniczeń i przeszkód, które trzeba pokonać, nie ma prawdziwego człowieczeństwa.

Z racji zdrowotnych 86-letni papież sam doświadcza ograniczeń. Nie wstydzi się ich publicznie przezwyciężać, jak choćby w sierpniu tego roku, gdy niedługo po operacji przewodniczył Światowym Dniom Młodzieży w Lizbonie, poruszając się głównie na wózku inwalidzkim. W grudniu, miesiącu Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, Franciszek poleca nam modlitwę, aby osoby z niepełnosprawnościami były w centrum uwagi społeczeństwa. Mamy omadlać zwłaszcza wdrażanie programów integracyjnych, zwiększających ich aktywne uczestnictwo.

 

Warto odwiedzić