Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - styczeń 2023

01 sty 2023
ks. Robert Janusz SJ
 

Papieska intencja na styczeń 2023:

Aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa, a nie rywalizacji, pomagając w szczególności najbardziej bezbronnym młodym ludziom.

Wychowywanie człowieka jest powołaniem. Pierwszymi wychowawcami, już od poczęcia, są rodzice. Wydawać by się mogło, że to za wcześnie, że wychowawcą zostaje się wtedy, gdy dziecko zaczyna rozumować, ale w istocie tak nie jest, bo wychowywanie jest procesem międzyosobowym, wzajemnym. Żyjące pod sercem matki dzieciątko uzmysławia małżonkom, że są już rodziną – to właśnie ono swym istnieniem dawanym przez Stwórcę przemienia ich, „wychowuje” małżonków do bycia rodzicami jeszcze zanim się urodzi. Gdy dzieciątko przyjdzie na świat, wtedy podejście rodziców do niego będzie ich „egzaminem” z bardzo ważnej szkoły życia, jaką jest konkretne rodzicielskie wychowywanie człowieka do samodzielności, przekazywanie mu wiary i przygotowywanie do samodzielnych, mądrych życiowych wyborów. Ponieważ nie wszyscy rodzice naśladują w tym Ojca Niebieskiego, jak również rozwój społeczny stał się na tyle bogaty, że nikt nie posiada wiedzy i kompetencji „na wszystko”, dlatego społeczeństwo formuje wychowawców, aby wspierali rodziców w wychowywaniu dzieci, a czasem – gdy ci zawiedli – by dzieciom rodziców zastępowali.

Oznacza to, że tak rodzice, jak i wychowawcy powinni być wiarygodnymi świadkami Boga. Bóg jest Miłością, Trójcą Osób, które pragną dzielić się Bożym Życiem z umiłowanymi ludźmi, szanując ich wolność wyborów, a nawet dopuszczając do odrzucenia przez ludzki grzech ciężki. Niestety grzech pierworodny prarodziców zniszczył komunię osób z Bogiem oraz komunię ludzi między sobą. Grzech wyeliminował prawdę i miłość, wprowadził fałsz i nienawiść, złą rywalizację, wojny i śmierć. Stąd o prawdziwych wychowawców nie jest łatwo.

Wcielony w Matce Bożej Syn Boży otworzył ludziom drogę powrotu do Ojca, ukazując nam wszystkim, na czym polega prawdziwe człowieczeństwo. Przyjmując ciało z Niepokalanej Dziewicy, Pan Jezus pokazał samym Sobą, na czym polega braterstwo międzyludzkie i przybliżył nam Królestwo Boże. To On wychowuje nas wszystkich do stawania się Jego mistycznym Ciałem w braterstwie i wspieraniu najbardziej bezbronnych i potrzebujących.

Papież Franciszek wskazuje, że każdy wychowawca winien być świadkiem Pana Jezusa – Tego, który z tłumu nieokiełznanego formuje Lud Boży miłujący Boga i siebie wzajemnie. Do tego świadectwa wezwani są nie tylko rodzice, ale także wszyscy, którzy wspierając ich, wychowują młode osoby do samodzielności.

 

Warto odwiedzić