Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - marzec 2023

01 mar 2023
ks. Robert Janusz SJ
 

Papieska intencja na marzec 2023:

Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła wyrządzonego im przez członków wspólnoty kościelnej, aby właśnie w Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i swoje cierpienia.

Jak nas uczy Katechizm: Zbawienie pochodzi od samego Boga, ale życie wiary otrzymujemy za pośrednictwem Kościoła, więc jest on naszą Matką, która uczy nas języka wiary, abyśmy mogli wiarę rozumieć i nią żyć, otwierając tak nasze człowieczeństwo na zbawcze działanie samego Boga.

Jak to bywa w rodzinach, również w wielkiej Rodzinie Kościoła są osoby dobre – żyjące miłością do Boga i bliźniego, ale są także ludzie niedojrzali w miłości, nieodpowiedzialni, dominujący, karierowicze, różni idole wykorzystujący swą władzę, pozycję, podstęp do nękania innych, aby ugruntować się przez to jeszcze bardziej w swoich egoizmach przez ciężkie grzechy zdrady miłości Boga i bliźniego.

Świadomość tajemnicy zła obecnego w członkach wspólnoty kościelnej jest obecna od samego początku. Pan Jezus powoływał nie tyle nieskazitelnych herosów, ale ludzi słabych i grzesznych, aby się nawracali z niewoli grzechów i stawali się osobami wolnymi, mądrymi, uczciwymi, zdolnymi do prawdziwej miłości. Ewangelia ukazuje nam dramaty uczniów, ich małostkowość, zapieranie się Mistrza, a nawet tragiczną zdradę. W kościołach świadkami tych osobistych upadków są konfesjonały, w których może dokonać się sakrament pojednania grzesznika z Bogiem i bliźnimi.

Nawrócenie z grzechów jest czasem długim procesem, w którym pomocne mogą być nawet kary wymierzane przez sprawiedliwe wyroki cywilne, gdyż zatwardziałym egoistom daleko jest do zmiany, do uczciwego życia w miłości. Wyrządzone przez nich zło dotyka nierzadko zupełnie bezbronne osoby, m.in. zniedołężniałych starców, ubogich, niezaradnych, młodzież, dzieci, niemowlęta, a także nienarodzonych. Skala krzywd nie kończy się przy tym na upokorzeniach, wykorzystywaniu, wykluczeniu, uprzedmiotawianiu, ale również dotyczy uśmiercania, choćby przez wojny, eutanazję czy aborcję.

Ci, którzy przeżyli te dramaty braku miłości ze strony ludzi Kościoła, mogą mieć wielką trudność w uleczeniu ran i w zaufaniu do osób Kościoła w ogóle, do osób, które powinny ich chronić. Dlatego papież Franciszek zaprasza nas do gorliwej modlitwy, aby ofiary mogły odnaleźć w Kościele to co Boże, święte. Dzięki temu stopniowo będą mogły dotknąć osobiście tajemnicy Krzyża Pana Jezusa, a doświadczając miłości od Ducha Świętego, będą mogły przebaczyć winowajcom, bez popadania w żądzę odwetu i nienawiść – nie negując przy tym sprawiedliwości względem oprawców i przestępców, którzy mogą przez pokutę nawrócić się i zadość uczynić za wyrządzone zło.

 

Warto odwiedzić