Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - marzec 2024

01 mar 2024
ks. Robert Janusz SJ
 

Papieska intencja na marzec 2024:

Módlmy się, aby osoby, które w różnych częściach świata ryzykują życie dla Ewangelii, zarażały Kościół swoją odwagą i swoim misyjnym zapałem.

Cywilizacja chrześcijańska otwarła przed ludzkością niewyobrażalne horyzonty – na sposób w miarę zrównoważony pogodziła wewnętrznie skłócone światy: filozofii greckiej, prawa rzymskiego oraz religii monoteistycznej. Było to możliwe dzięki powszechnemu przyjęciu Ewangelii Bożego Logosu, miłosierdzia większego niż sprawiedliwość oraz Boga, który jest Miłością. Obecne wybory dróg życia – nie tylko indywidualnych osób, ale także wielkich społeczności i całych państw – bardzo często odrzucają Osobę Jezusa Chrystusa. Jakie będą tego skutki, można odczytać z kart Biblii...

 

 

Mimo to, w wielu krajach, gdzie Kościół Boży jest prześladowany, małe grupy żyjące Ewangelią nie tylko, że się rozwijają, ale stanowią jakby nadzieję – duchowe lekarstwo dla tych, którzy popadli w duchową depresję na skutek odejścia od Jezusa Chrystusa. Ci nowi ewangelizatorzy, niczym pierwsi chrześcijanie, ryzykują utratę swoich praw, a niekiedy nawet życia, aby być wiernym Zbawicielowi, aby się Go nie zapierać w doczesnym życiu, które przemija jak mrugnięcie oka. W życiu tych osób, na które zwraca nam uwagę papież Franciszek, miłość do Boga i do bliźniego, jak tego nas uczy wiara katolicka, stanowi fundament niewzruszony nawet prześladowaniami. Dar męstwa, pochodzący od Ducha Świętego, nie został przez nich odstawiony na półkę duchowości nieużywanej; przeciwnie – funkcjonuje, wskazując, że jedynie od Boga może pochodzić odwaga, która pozwala im pokonać słabości i lęki płynące z ziemskiej natury.

Módlmy się zatem, wraz z papieżem Franciszkiem, o to, by dar Boży, jakim są osoby ryzykujące własne życie dla Ewangelii, został nie tylko dostrzeżony przez wszystkich, ale także by zapał misyjny, którym charakteryzują się wierni Krzyżowi, przynosił owoc ich braterskiej miłości głoszonej nie tyle słowem, co ofiarnym i bohaterskim życiem. Możemy być dumni, że i w naszej Ojczyźnie było wielu świętych, którzy dla Ewangelii poświęcili własne życie i z całych sił pragnęli dotrzeć do każdego, aby otworzył swe serce dla Chrystusa, który zaprasza nas wszystkich do Nieba.

 

Warto odwiedzić