Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - czerwiec 2023

30 Maj 2023
ks. Józef Polak SJ
 

Papieska intencja na czerwiec 2023:

Módlmy się, aby wspólnota międzynarodowa podjęła konkretne działania, zmierzające do zniesienia tortur, zapewniając wsparcie ofiarom i ich rodzinom.

Biczowanie i koronowanie cierniem to nie tylko tajemnice różańca. To formy starożytnych tortur zadawanych więźniom np. w celu wymuszenia zeznań, poniżenia albo ukarania. Ewangeliści zgodnie przekazali, że nie ominęły one Jezusa. Ludzie, którzy pilnowali Jezusa, naigrawali się z Niego i bili Go.  Zasłaniali Mu oczy i pytali: „Prorokuj, kto Cię uderzył” – zanotował św. Łukasz (22, 63-64). Święty Jan dopowiada, że uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: „Witaj, Królu Żydowski!” (27, 29). Tak było w czasach Jezusa, którego zabito torturą ukrzyżowania, tak było i w kolejnych wiekach. A dziś? Czy tortury to już tylko zamierzchła przeszłość, której pamięć przywołują narzędzia prezentowane w muzeach?

W prawie międzynarodowym tortury uznawane są za zbrodnię absolutnie zakazaną. W 1984 roku ONZ uchwaliła Konwencję w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur, którą ratyfikowało lub przystąpiło do niej 170 państw. Tymczasem z danych międzynarodowej organizacji Amnesty International wynika, że do torturowania ludzi dochodzi jeszcze w ponad 140 krajach (Raport Tortury w 2014 roku. 30 lat łamania obietnic). Podana tam lista tortur przewyższa pomysłowość starożytnych i średniowiecznych oprawców. Znaczy to, że mimo powszechnego zakazu, w większości państw tortury ciągle są stosowane. Papież Franciszek wprost zwrócił na to uwagę dziennikarzom już rok po swoim wyborze. W czasie konferencji prasowej na pokładzie samolotu z Korei do Rzymu stwierdził: Dzisiaj tortury są jednym ze środków prawie zwyczajnych, stosowanych przez służby specjalne, wywiad, w trakcie postępowania sądowego. Podkreślił przy tym, że torturowanie osoby jest grzechem ciężkim, co więcej, jest grzechem przeciwko ludzkości (18.08.2014).

Informacje napływające z Ukrainy napadniętej przez Rosję potwierdzają stosowanie tortur (np. w Buczy czy Chersoniu). Jednak w dyskursie publicznym o globalnym problemie tortur mówi się rzadko. Najczęściej temat ten powraca w okolicach 26 czerwca, kiedy to obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur. Być może właśnie przy tej okazji Ojciec Święty prosi nas w czerwcu o modlitwę, aby wspólnota międzynarodowa podjęła konkretne działania, zmierzające do zniesienia tortur, zapewniając wsparcie ofiarom i ich rodzinom.

 

Warto odwiedzić