Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - czerwiec 2024

02 cze 2024
ks. Józef Polak SJ
 

Papieska intencja na czerwiec 2024:

Módlmy się, aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia.

W skali świata migranci międzynarodowi stanowią niecałe 4% populacji. Liczbowo jest ich jednak wielu, bo aż 281 milionów. Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) opublikowała te statystyki w biuletynie za rok 2021. Wynika z nich, że zjawisko międzynarodowej migracji narasta. Przykładowo w 1970 roku swoje kraje opuściło ponad 84 miliony ludzi; w roku 2000 było ich już ponad 173 miliony, a w roku 2020 – 281 milionów. Jest to liczba porównywalna z jedną trzecią ogółu mieszkańców Europy.

Ponad połowa migrantów międzynarodowych (niecałe 170 milionów) wyjeżdża zarobkowo, głównie do Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Arabii Saudyjskiej. Pozostali muszą szukać lepszego świata z innych racji: uciekają przed wojnami, kataklizmami, prześladowaniem. Zmuszeni opuścić własny kraj niejednokrotnie przeżywają tragedie. Bezpardonowo łupią ich zorganizowane siatki przemytników, a na granicach lepszego świata nie czeka już na nich tylko Statua Wolności, ale coraz częściej spotykają mury z zasiekami. Ta sama Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji w tegorocznym raporcie podaje, że od 2014 roku na szlakach migracyjnych zmarło bądź zaginęło prawie 64 tysiące ludzi. Tylko w ubiegłym roku było ich ponad 8,5 tysiąca. Połowa z tych osób utonęła. Rzeczywiste liczby zapewne są jeszcze wyższe, gdyż wspomniana agenda ONZ liczy tylko udokumentowane przypadki.

 

 

Migranci i uchodźcy należą do priorytetów papieża Franciszka od początku pontyfikatu. W swą pierwszą podróż poza Rzym pojechał na Lampedusę, by oddać hołd rzeszom migrantów, którzy utonęli w Morzu Śródziemnym. Mszę sprawował tam przy ołtarzu wykonanym z drewna wraków łodzi. Potępiając „globalizację obojętności”, już wtedy podkreślił, że przybył wstrząsnąć sumieniami wszystkich i skłonić do zmiany postaw wobec dramatu migracji. W kolejnych latach Franciszek dwukrotnie był także na greckiej wyspie Lesbos, gdzie masowo przybywali uchodźcy z Bliskiego Wschodu. Wspólnie z prawosławnymi hierarchami (patriarchą Bartłomiejem i arcybiskupem Hieronimem) apelował tam, by rządy i organizacje międzynarodowe podjęły starania o rozwiązanie kryzysu uchodźczego. Franciszek spotykał się z uchodźcami także w innych krajach, np. w Republice Środkowoafrykańskiej, Mianmarze, Iraku czy Sudanie Południowym. Apelował do rządów o zwalczanie przyczyn migracji: wojen, przemocy zbrojnej, prześladowań politycznych i religijnych oraz towarzyszących im zjawisk głodu, biedy, nierówności społecznych. Za migrantami ujął się także w encyklice Fratelli tutti, w której wyraził przekonanie, że migracje bardziej niż dotychczas będą tworzyć podstawę przyszłości świata. Zauważył przy tym, że dziś dotyka je utrata poczucia braterskiej odpowiedzialności, będącego podstawą każdego społeczeństwa obywatelskiego (nr 40).

W czerwcu, miesiącu poświęconym Sercu Pana Jezusa, w którym obchodzony jest także Międzynarodowy Dzień Uchodźcy, papież prosi nas o serca otwarte na potrzeby migrantów. Mamy się modlić, aby uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia.

 

Warto odwiedzić