Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - kwiecień 2023

31 mar 2023
ks. Józef Polak SJ
 

Papieska intencja na kwiecień 2023:

Módlmy się o większe propagowanie kultury rezygnacji z przemocy, do której prowadzi coraz rzadsze używanie broni, zarówno przez państwa, jak i obywateli.

Na świecie jest obecnie blisko 40 konfliktów zbrojnych. Wojna Rosji z Ukrainą, wojny domowe, wojny narkotykowe, wojny wywoływane przez ugrupowania terrorystyczne. Najwięcej jest ich w Afryce, gdzie w rabunkowej eksploatacji bogactw naturalnych prześcigają się zarówno światowe mocarstwa, jak i prywatni potentaci, niejednokrotnie celowo podtrzymując lokalne waśnie.

Wobec narastających w świecie podziałów trzeba kompleksowego sojuszu na rzecz pokoju. Ojciec Święty usilnie o to zabiega. Powagę obecnej sytuacji Franciszek nakreślił, przyjmując na początku bieżącego roku (9 stycznia) korpus dyplomatyczny akredytowany przy Stolicy Apostolskiej. Rośnie zagrożenie atakiem nuklearnym. Na Bliskim Wschodzie coraz dotkliwiej odczuwalna jest bieda w Syrii i napięcie między Palestyńczykami i Izraelczykami. W dramatycznej sytuacji znalazły się Jemen i Etiopia, gdzie nie sposób rozwiązać kryzysu humanitarnego bez pomocy z zewnątrz. Papież wprost mówił: Dziś trwa trzecia wojna światowa zglobalizowanego świata, gdzie konflikty bezpośrednio dotyczą tylko niektórych obszarów planety, ale w istocie angażują wszystkich. Jako przykład podał wojnę na Ukrainie, jednoznacznie ją potępiając, gdyż oprócz tragedii na miejscu skutki tego konfliktu dotykają nawet Afryki i Bliskiego Wschodu. Kreśląc panoramę sytuacji na świecie, Franciszek wymienił także napięcia na Południowym Kaukazie, kryzys w Birmie, zamieszki w Peru, na Haiti i w Brazylii oraz narastający terroryzm w Afryce Zachodniej.

Wszystkie konflikty uwydatniają śmiertelne konsekwencje ciągłego uciekania się do produkcji nowej i coraz bardziej wyrafinowanej broni - mówił Franciszek do dyplomatów. Wezwał do odrzucenia tej logiki i wejścia na drogę rozbrojenia, gdyż żaden pokój nie jest możliwy tam, gdzie szerzą się narzędzia śmierci. W tak złożonej sytuacji międzynarodowej Ojciec Święty poprosił katolików na całym świecie, by w kwietniu modlili się o większe propagowanie kultury rezygnacji z przemocy, do której prowadzi coraz rzadsze używanie broni, zarówno przez państwa, jak i obywateli.

 

Warto odwiedzić