Wielki Post

 

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2016

14 lut 2016
Papież Franciszek

Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary (Mt 9,13).
Dzieła miłosierdzia na drodze jubileuszu.

Dobrze przeżyć rekolekcje

03 kwi 2015
ks. Jacek Poznański SJ

Duża liczba wierzących stara się przynajmniej raz w roku wziąć udział w jakiegoś rodzaju rekolekcjach. Te intensywne duchowo okresy organizowane są w formie rekolekcji otwartych lub zamkniętych.

Przesłanie paschalne

03 kwi 2015
ks. Stanisław Groń SJ

Podczas celebrowania wielkosobotniej liturgii paschalnej w centralnym punkcie prezbiterium kościoła znajduje się paschał, tj. poświęcona i okadzona przez diakona duża woskowa świeca symbolizująca Chrystusa zmartwychwstałego. To przy niej diakon śpiewa radosny hymn Exsultet – pochwalną starożytną pieśń przypisywaną św. Ambrożemu, a w obecnej formie znaną już od VII wieku.

Siedem ostatnich słów Jezusa - słowo siódme

02 kwi 2015
Karl Rahner

Ojcze, w ręce Twoje powierzam ducha mego (Łk 23, 46)

Siedem ostatnich słów Jezusa - słowo szóste

02 kwi 2015
Karl Rahner

Wykonało się (J 19, 30)

Siedem ostatnich słów Jezusa - słowo czwarte

01 kwi 2015
Karl Rahner

Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? (Mt 27, 46)

Siedem ostatnich słów Jezusa - słowo trzecie

31 mar 2015
Karl Rahner

Niewiasto, oto syn Twój; synu, oto Matka Twoja (J 19, 26)

Siedem ostatnich słów Jezusa - słowo drugie

31 mar 2015
Karl Rahner

Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze mną będziesz w raju (Łk 23, 43)

Siedem ostatnich słów Jezusa - słowo pierwsze

31 mar 2015
Karl Rahner

Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią (Łk 23, 34)

Strony