Wielki Post

 

Dobrze przeżyć rekolekcje

03 kwi 2015
ks. Jacek Poznański SJ

Duża liczba wierzących stara się przynajmniej raz w roku wziąć udział w jakiegoś rodzaju rekolekcjach. Te intensywne duchowo okresy organizowane są w formie rekolekcji otwartych lub zamkniętych.

Przesłanie paschalne

03 kwi 2015
ks. Stanisław Groń SJ

Podczas celebrowania wielkosobotniej liturgii paschalnej w centralnym punkcie prezbiterium kościoła znajduje się paschał, tj. poświęcona i okadzona przez diakona duża woskowa świeca symbolizująca Chrystusa zmartwychwstałego. To przy niej diakon śpiewa radosny hymn Exsultet – pochwalną starożytną pieśń przypisywaną św. Ambrożemu, a w obecnej formie znaną już od VII wieku.

Siedem ostatnich słów Jezusa - słowo siódme

02 kwi 2015
Karl Rahner

Ojcze, w ręce Twoje powierzam ducha mego (Łk 23, 46)

Siedem ostatnich słów Jezusa - słowo szóste

02 kwi 2015
Karl Rahner

Wykonało się (J 19, 30)

Siedem ostatnich słów Jezusa - słowo czwarte

01 kwi 2015
Karl Rahner

Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? (Mt 27, 46)

Siedem ostatnich słów Jezusa - słowo trzecie

31 mar 2015
Karl Rahner

Niewiasto, oto syn Twój; synu, oto Matka Twoja (J 19, 26)

Siedem ostatnich słów Jezusa - słowo drugie

31 mar 2015
Karl Rahner

Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze mną będziesz w raju (Łk 23, 43)

Siedem ostatnich słów Jezusa - słowo pierwsze

31 mar 2015
Karl Rahner

Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią (Łk 23, 34)

Litania o Męce Pańskiej

29 mar 2015
Życie Duchowe, nr 74/2013

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.  
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,

Strony