Święci i błogosławieni

 

Bł. Władysław z Gielniowa nowym polskim świętym?

18 lis 2013
Łukasz Domitrz

W tym roku przypada 560. rocznica obecności zakonu bernardynów w Polsce. Jeden z najsłynniejszych jego przedstawicieli – Władysław z Gielniowa ma niedługo szansę dołączyć do grona polskich świętych.

Męczeństwo w obronie godności - bł. Karolina Kózkówna

10 lis 2013
ks. Marek Wójtowicz SJ

Czyż święci są po to, ażeby zawstydzać? Tak, mogą być i po to. Czasem konieczny jest taki zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć człowieka w całej prawdzie. Potrzebny jest, ażeby odkryć lub odkryć na nowo właściwą hierarchię wartości. Potrzebny jest nam wszystkim, starym i młodym – powiedział Jan Paweł II podczas beatyfikacji Karoliny Kózkówny w 1987 r. w Tarnowie.

Uśmiechnięty papież - Jan XXIII

29 paź 2013
ks. Marek Wójtowicz SJ

Angelo Giuseppe Roncalli urodził się 25 XI 1881 r. w Sotto il Monte w rodzinie biednej, ale głęboko religijnej, pełnej miłości do Boga i Kościoła. Mając zaledwie dwanaście lat, wstąpił do Małego Seminarium w Bergamo. Uczył się bardzo pilnie i strzegł czystości swego serca dzięki otwartości na działanie Ducha Świętego. Bardzo pragnął zostać księdzem, dlatego kontynuował swoją naukę w Wyższym Seminarium. Był bardzo zdolny, więc skierowano go do Rzymu na studia teologiczne.

Otwórzcie systemy polityczne - Karol Wojtyła

18 paź 2013
Filip Musiał

Absolutnie zdegustowani naradzają się towarzysze: Kania, Kowalczyk, Olszowski, Werblan, Łukasiewicz. Konsternacja widoczna. Olszowski wylewa na jasne spodnie filiżankę czarnej kawy. Westchnienia. Ciężkie. Czyrek ładuje się z tezą – wypracowaną przez nas w drodze z S[towarzyszenia] D[ziennikarzy] P[olskich] do K[omitetu] C[entralnego PZPR] – „zastanówmy się... ostatecznie lepszy Wojtyła jako Papież tam, niż jako Prymas tu”.

Jan Paweł II – Papież Dialogu

03 paź 2013
Dorota Mazur

Stypendystką Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia zostałam w grudniu 2007 r. Od tej pory mój czas liczy się od obozu do obozu. Całkiem niedawno wraz z gronem około 20 stypendystów – absolwentów zostałam poproszona przez ks. prałata Jana Droba, prezesa Fundacji, o wejście w skład członków założycieli Stowarzyszenia Absolwentów Fundacji „Dzieło”. Stowarzyszenie zostało wpisane do KRS-u w maju 2012 r.

Dziedzictwo kulturowe świętej Kingi

06 wrz 2013
Maria Marcinowska

W dniach 14 VI – 25 VIII 2013 r. w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu można było obejrzeć wystawę zabytków z klasztoru starosądeckich klarysek.

Bł. Edmund Bojanowski - świecki apostoł i patriota

01 sie 2013
ks. Marek Wójtowicz SJ

Edmund Bojanowski urodził się 14 listopada 1814 r. w Grabonogu koło Gostynia w Wielkopolsce, w rodzinie szlacheckiej, bardzo religijnej i patriotycznej. Gdy w listopadzie 1830 r. wybuchło powstanie, ojciec i dziadek zgłosili się do powstańczego wojska. Edmund był wątłym i chorowitym dzieckiem.

Nawrócenie Edyty Stein

01 sie 2013
ks. Jan Konior SJ

Teresa z Avili i Ignacy z Loyoli... To wielcy święci, którzy wywarli ogromny wpływ na nawrócenie Edyty Stein.

Św. Charbel - Eremita z Libanu

07 lip 2013
ks. Marek Wójtowicz SJ

Józef Charbel Makhluf stał się w Kościele świadkiem wieczności przez swoje zwyczajne życie całkowicie poświęcone Bogu.

Przybliżyć godzinę jedności - bł. Bolesława Lament

24 cze 2013
s. Teresa Kuniszewska MSF

O ludziach żyjących w międzywojennej, wojennej i powojennej rzeczywistości naszego wieku, zagrożonych utratą wiary i polskości bł. Matka Bolesława Lament myślała z prawdziwą miłością. W jej serdecznym, przenikliwym spojrzeniu objawiał się ból Boga, którego serce rozdzierała wzajemna niechęć katolików i prawosławnych, Polaków i Rosjan. Swoim uczyniła pragnienie Serca Jezusa, Jego Modlitwę Arcykapłańską, a w niej słowa prośby: Aby wszyscy, których Mi dałeś, stanowili jedno (J 21,17). Jest dziś patronką jedności i pojednania.

Strony