Święci i błogosławieni

 

Męczennicy II wojny światowej

04 cze 2013
ks. Marek Wójtowicz SJ

Jan Paweł II wiele razy, przy różnych okazjach zachęcał nas, byśmy pamiętali o męczennikach XX wieku. To oni wszyscy, bardzo często w dramatycznie trudnych okolicznościach, pośród okrutnych prześladowań totalitarnych systemów, świadczyli o Bogu, który jest Miłością i który nigdy ich nie opuścił. Zjednoczeni z Jezusem Chrystusem zachowali żywą wiarę i silną nadzieję na ostateczne zwycięstwo Boga nad złem i przemocą.

Wezwany z pustyni - Jan Chrzciciel

04 cze 2013
ks. Jan Konior SJ

Ty jesteś prorokiem i poprzednikiem przyjścia Chrystusa i nie dość ciebie sławimy, choć czcimy cię z wielką miłością. Albowiem przez twoje chwalebne i czcigodne narodziny ustała niepłodność matki i niemota ojca, światu zaś zapowiedziane zostało wcielenie Syna Bożego. (Liturgia bizantyjska)

Beatyfikacja Zofii Czeskiej

29 Maj 2013
ks. Hieronim Fokciński SJ

W beatyfikacji Zofii Czeskiej z domu Maciejowskiej (1584-1650), która została bezdzietną wdową w wieku lat dwudziestu dwóch, po krótkim, zaledwie sześcioletnim małżeństwie, określenie „wdowa” ma już znaczenie czysto cywilne w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, chociaż znacznie odbiegające od sytuacji kobiet po śmierci męża w XVII stuleciu. Prawodawstwo ówczesne nie przewidywało tych samych uprawnień mężczyzn i kobiet. Ten brak równouprawnienia był szczególnie dotkliwy w dziedzinie spraw majątkowych i spadkowych. Odbiło się to boleśnie na całym życiu Zofii.

Święta Rita

09 Maj 2013
ks. Marek Wójtowicz SJ

W dzień jej wspomnienia, 22 maja, przed figurami czy obrazami św. Rity poświęca się róże, na pamiątkę cudu, kiedy to w pełni mroźnej zimy Święta przyniosła z ogrodu naręcze róż, by udekorować ołtarz z Najświętszym Sakramentem.

Najpiękniejszy kwiat wśród Indian - św. Katarzyna Tekakwitha

19 kwi 2013
o. Marek Mularczyk OMI

Katarzyna Tekakwitha, nazywana również Lilią Mohawków, urodziła się w 1656 r. w Osserneon (obecnie stan Nowy Jork ). Jej matka była chrześcijanką z plemienia Algonkinów, natomiast ojciec niechrześcijańskim Mohawkiem. Kiedy miała cztery lata, została osierocona w czasie epidemii czarnej ospy. Zmarli jej rodzice i brat. Ona przeżyła z bliznami na twarzy i uszkodzonym wzrokiem. Adoptował ją wuj. Na pamiątkę po matce pozostał jej różaniec.

Św. Jan Boży – opiekun chorych

04 mar 2013
ks. Marek Wójtowicz SJ

Jan urodził się z pobożnych rodziców 8 III 1495 r. w Monte Novo niedaleko Evory w Portugalii. Chętnie pomagał ciężko chorej matce w prowadzeniu stoiska z owocami. Kiedy miał 8 lat, został zapewne uprowadzony z domu rodzinnego do Hiszpanii przez włóczęgę.

Patron polskich harcerzy - bł. Stefan Wincenty Frelichowski

02 lut 2013
ks. Marek Wójtowicz SJ

Przez krzyż cierpienia i szarej codzienności – z Chrystusem – do zmartwychwstania. (ks. Stefan Wincenty Frelichowski)

Na straży jedności Kościoła - św. Grzegorz z Nazjanzu

27 gru 2012
ks. Marek Wójtowicz SJ

Grzegorz z Nazjanzu urodził się w Azjanzos w Kapadocji, tak jak Bazyli w 330 r., żył dłużej o dziesięć lat od swojego przyjaciela i zmarł w 389 r. Matką Grzegorza była bardzo pobożna św. Nonna, natomiast ojciec (Grzegorz Starszy) był – w chwili narodzin Grzegorza – biskupem Nazjanzu. 

Pasterz w Bożej owczarni - św. Bazyli Wielki

27 gru 2012
ks. Marek Wójtowicz SJ

Bazyli urodził się w 330 r. w Cezarei Kapadockiej i należał do rodziny, która wydała wielu świętych: jego babką była św. Makryna Starsza, matką św. Emelia, a siostrą św. Makryna Młodsza. Świętymi byli także dwaj bracia: Piotr – biskup Sebasty oraz Grzegorz – biskup Nyssy. Bardzo utalentowany, kształcił się m.in. w Konstantynopolu i Atenach, gdzie poznał Grzegorza z Nazjanzu. Po powrocie do ojczyzny w 356 r. przyjął chrzest.

Kochał Boga i Ojczyznę - św. Rafał Kalinowski

29 paź 2012
ks. Marek Wójtowicz SJ

Józef (późniejszy karmelita Rafał) Kalinowski urodził się w Wilnie w 1835 r. Był synem profesora matematyki Uniwersytetu Wileńskiego. Matka zmarła niedługo po jego porodzie. Po śmierci drugiej mamy, kiedy chłopiec miał osiem lat, ojciec ożenił się po raz trzeci. Po ukończeniu szkoły średniej w Puławach Józef udał się na studia do Petersburga, gdzie uzyskał tytuł inżyniera i pracował przy budowie kolei. Podobnie jak jego ojciec był bardzo uzdolniony w dziedzinie matematyki, dlatego został wykładowcą tego przedmiotu. W wojsku rosyjskim uzyskał stopień porucznika.

Strony