Miejsca

 

Kościół św. Piotra in galli cantu

29 mar 2020
ks. Stanisław Łucarz SJ

Niekiedy dziwią nas kościoły, które na szczytach wież czy kopuł mają kogutka. Skąd ten dziwny zwyczaj? Otóż pewną wskazówką może być najbardziej znany kościół z kogutem na szczycie kopuły, a jest nim kościół św. Piotra in galli cantu (przy pianiu koguta) w Jerozolimie.

Kościół Dominus flevit

08 mar 2020
ks. Stanisław Łucarz SJ

Płacz Pana Jezusa jest w tradycji Kościoła bardzo mocno podkreślany, i to do tego stopnia, że na Górze Oliwnej poświęcono mu kościół, któremu nadano tytuł Dominus flevit – Pan zapłakał.

Święto Katedry Piotra Apostoła

21 lut 2020
ks. Stanisław Groń SJ

W Katedrze świętego Piotra czcić będziemy tę władzę, którą Chrystus Pan powierzył Apostołowi, a która w Katedrze posiada swój symbol, swój dostępny ludowi obraz i swój kościelny wyraz.

Święte drzewo w Mataryja

03 lut 2020
ks. Zygmunt Kwiatkowski SJ

Chcę opowiedzieć pewną historię, która mnie naprawdę urzekła i powiedziałem sobie wówczas, że „poślę ją dalej”, chociaż muszę przyznać, że trochę się wstydzę, bo jest ona… bardzo romantyczna.

Kana Galilejska

08 gru 2019
ks. Stanisław Łucarz SJ

Jest w Ziemi Świętej szczególne miejsce, które zwłaszcza w naszych czasach nabiera wyjątkowej wagi. Owszem, zawsze było ono ważne, ale teraz, gdy mamy do czynienia z wielkim kryzysem małżeństwa i z atakiem na nie na masową skalę, wymaga ono specjalnego podkreślenia.

Emmaus

25 lis 2019
ks. Stanisław Łucarz SJ

Kluczowymi dla naszej wiary są objawienia Jezusa zmartwychwstałego swoim uczniom. Widać to szczególnie wyraźnie w jednym z kerygmatów św. Pawła, zawartym w pierwszym jego liście do Koryntian. Apostoł streszcza tam to, co stanowi istotę Ewangelii.

Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

09 lis 2019
ks. Stanisław Groń SJ

Bazylika świętego Jana na Lateranie jest kościołem katedralnym papieża. Spełniła doniosłą rolę w historii chrześcijaństwa i dlatego Kościół obchodzi specjalny dzień, jej poświęcenia (9 listopada).

Życie religijne u ludów Afryki w ich kulturze rodowej

26 paź 2019
ks. Władysław Gągolski SJ

Są to miejsca w szczerej Afryce, gdzie nasi ojcowie jezuici rozwinęli działalność misyjną Kościoła. Od tych, którzy wkrótce po ostatniej wojnie światowej tam dotarli, uczyłem się, jak zachować się i reagować wobec napotkanych głęboko w buszu afrykańskim ludzi.

Kraina Gadareńczyków

26 paź 2019
ks. Stanisław Łucarz SJ

Jest w Ziemi Świętej miejsce związane z działalnością Pana Jezusa, które w naszych czasach pielgrzymi odwiedzają raczej rzadko. W przeszłości natomiast było celem bardzo licznych pielgrzymek. Obecnie nazywa się Kursi, ale w czasach Pana Jezusa nosiło nazwę Gadara.

Sodoma i Gomora

22 wrz 2019
ks. Stanisław Łucarz SJ

Oprócz Gehenny są w Ziemi Świętej i inne miejsca nieświęte. Do najbardziej odrażających należą wymieniane po wielekroć w Piśmie Świętym Sodoma i Gomora. Pierwsze wzmianki w Biblii o tych dwu miastach jednak wcale nie skłaniają do negatywnego myślenia o nich.

Strony