Wskazująca drogę - 26 VIII 2018

25 sie 2018
ks. Stanisław Łucarz SJ
 

Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej; 
Ewangelia według św. Jana 2, 1-11

W tym roku 21. niedziela zwykła zbiega się z uroczystością Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej.

Jak to podkreślał między innymi św. Jan Paweł II – Jasna Góra to duchowa stolica naszej Ojczyzny. Dlatego uroczystość ta jest dla nas tak ważna, że Kościół w Polsce używa testów liturgicznych jej właściwych, a nie z niedzieli. Gromadzą się w tym dniu na Jasnej Górze liczne pielgrzymki zdążające tam z całej Polski. Wszystko po to, aby spotkać się z naszą Matką i Królową, a przez nią z Jej Synem – Jezusem Chrystusem.

Jest wielkim zrządzeniem Opatrzności, iż w centrum naszej pobożności maryjnej postawiona została ikona jasnogórska. Bóg dał ją nam jako klucz do właściwego kultu Maryi i zarazem jako wskazówkę owocności w Jej i naszym życiu. Ikona ta, jak zapewne wielu z nas czytało w przewodnikach, albo od przewodników słyszało, należy do ikon typu Hodegetria. To obco brzmiące słowo oznacza: wskazująca drogę. W istocie, jeśli wpatrzeć się w jasnogórski obraz, zobaczymy, że Maryja na lewej ręce niesie Jezusa, prawą zaś wskazuje na Niego. Te dwa gesty streszczają w sobie całe Jej posłannictwo i Jej pragnienia w stosunku do nas. Ona jest Matką Jezusa i przez Niego naszą Matką i zarazem przez swoje życie jest doń drogowskazem. Czujne Jej oczy, jak w Kanie Galilejskiej, widzą nasze potrzeby, nasze usychające nadzieje i więdnącą radość tak w wymiarze osobistym, jak też rodzinnym i narodowym, a Jej usta powtarzają ciągle to samo, niezmiennie aktualne wezwanie: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie... Ono też jest zasadniczą treścią wszystkich Jej współczesnych objawień. Jest to nieustanne wezwanie do nawrócenia. Maryja wie, że Jezus jest drogą do prawdziwych, trwałych owoców we wszystkich dziedzinach życia. Ona szła tą drogą wraz z Nim, i nas do niej zachęca. Nam jako jednostkom, jako rodzinom i jako narodowi zagrażają różne niebezpieczeństwa, ale są one niczym w porównaniu z tym największym, a jakby niezauważalnym, z zejściem z tej drogi, którą Ona wskazuje. Historia nasza, której symbolami jest oblegana i wielokrotnie atakowana Jasna Góra wraz naznaczonym śladami zniszczeń wizerunkiem Maryi, uczy nas, iż wierność tej drodze jest gwarancją przetrwania i życia. Maryja Jasnogórska jest dla nas drogowskazem do mądrości krzyża, która zawsze owocuje zmartwychwstaniem.

 

Warto odwiedzić