Modlitwa i Służba - lipiec 2018 (59)

21 lip 2018
ks. Stanisław Groń SJ
 

W lipcowym numerze naszego Biuletynu „Modlitwa i Służba” publikujemy w całości przetłumaczone z języka hiszpańskiego i zatwierdzone przez papieża Franciszka nowe Statuty Papieskiej Światowej Sieci Modlitewnej (Apostolstwa Modlitwy).

Czekaliśmy na nie kilka lat. Zapoznajcie się z nimi, bowiem normują one nasze aktualne funkcjonowanie we wspólnocie Kościoła powszechnego i lokalnego. Są wyznacznikiem naszej apostolskiej misji i gwarantem duchowości, opartej na czci Serca Bożego i ewangelicznego nauczania Jezusa. Misja ta kolejny raz zostaje potwierdzona autorytetem papieża i Kościoła. Chcemy codziennie gorliwie służyć papieżowi i Kościołowi naszą modlitwą i podejmowanym przez nas apostolskim wysiłkiem. Przy tej okazji o. Arturo Sosa, Przełożony Generalny zakonu jezuitów, skierował list (z 7 V 2017 r.) do wszystkich przełożonych wyższych. Poniżej zamieszczamy jego fragment.

Jak wiecie, już od wielu lat trwał proces odnawiania Apostolstwa Modlitwy. (…) W 2016 r. papież Franciszek mianował o. Frédérica Fornosa SJ Dyrektorem Generalnym Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy (Apostolstwa Modlitwy). W tym samym czasie Ojciec Święty wyraził swoje pragnienie, żeby wraz z procesem odnawiania Apostolstwa Modlitwy nastąpiło uaktualnienie statutów Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy. W liście z 10 IV 2018 r. Substytut do Spraw Ogólnych watykańskiego Sekretariatu Stanu, Jego Ekscelencja arcybiskup Angelo Becciu, potwierdził, że 27 III 2018 r. Ojciec Święty ustanowił Papieską Światową Sieć Modlitwy (Apostolstwo Modlitwy) jako dzieło papieskie, z siedzibą w Watykanie, i zaaprobował nowe statuty. (…) W ten sposób osiągnęliśmy ważny etap, dlatego też chciałbym wyrazić wdzięczność wszystkim zaangażowanym przez lata w projekt odnowienia. (…) Wiedząc, że mogę liczyć na pomoc, jaką różne Prowincje i Regiony Towarzystwa Jezusowego będą dalej dawać Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy (…).

 

 

Warto odwiedzić