Modlitwa i Służba - wrzesień 2018 (61)

05 wrz 2018
ks. Stanisław Groń SJ
 

We wrześniu ofiarujmy wspólnotową i indywidualną modlitwę oraz nasze zaangażowanie apostolskie w intencji papieskiej podróży Franciszka do krajów bałtyckich. Niech będzie to nasze specjalne zadanie – aby wspierać modlitwą Ojca Świętego i jego pasterską misję w Kościele i w świecie.

W dniach od 22 do 25 września 2018 roku papież Franciszek przybędzie ze swoją posługą Piotrową na Litwę, Łotwę i do Estonii. Każdy z tych krajów z tej okazji przygotował oficjalne logo i motto papieskiej podróży.

Z utęsknieniem czekają na niego nieliczni w tych krajach katolicy i wyznawcy innych religii oraz ludzie dobrej woli. Chrystus pragnie rozgrzać szczerą i ufną wiarą serca wszystkich ludzi, a już szczególnie tych niezainteresowanych Słowem Bożym i chrześcijańskim życiem.

Gorliwie módlmy się, aby te wszystkie spotkania z Piotrem naszych czasów zrodziły dobre owoce i aby posiane przy tej okazji ziarno Ewangelii Chrystusa wydało wielokrotny plon w sercach ludzi, którzy będą słuchać papieża Franciszka. Niech także zainteresują się Jezusem ludzie obojętni i letni w wierze, aby znalazł On w ich sercach dobrą i żyzną glebę do wzrostu Bożego Słowa, a łaska Boża skutecznie  ich zmieniała.

Niech wszyscy mieszkańcy odwiedzanych przez papieża bałtyckich krajów dbają – nie tylko o godne życie, dobrobyt i wolność – ale przede wszystkim troszczą się gorliwie o życie wieczne i codzienną zażyłość z Jezusem.

Prośmy Boga i Maryję, aby ludzie na Litwie, Łotwie i w Estonii nie tylko świętowali stulecie swej niepodległości, ale żyli zawsze w wolności dzieci Bożych i aby wszystkie wspólnoty i Kościoły coraz bardziej otwierały się na świętą Ewangelię Chrystusa i żyły nią codziennie.

Siostry i Bracia z Apostolstwa Modlitwy! Wzywajmy też przemożnego wstawiennictwa naszego rodaka, jezuickiego nowicjusza św. Stanisława Kostki, który patronuje nam w tym 2018 roku. Niech dzieci i młodzież wracająca po wakacjach do szkół zrozumie, ku jak wielkiemu dobru i świętości pociąga ich Chrystus. Niech chłopcy i dziewczęta dbają o swój rozwój duchowy i intelektualny.

 

Przeczytaj także

Warto odwiedzić