Modlitwa i Służba - lipiec 2021 (95)

02 lip 2021
ks. Robert Więcek SJ
 

Na czas pierwszego miesiąca wakacyjnego została nam dana intencja powszechna dotycząca przyjaźni społecznej. Bo letni czas nie zwalnia z modlitwy, wszak oddychać trzeba i w wakacje, i w czasie pracy.

Otóż módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni. Nie patrzmy tylko na wymiar światowy. Ta intencja dotyczy także spotkań w domu, z rodzinami, z innymi na urlopach.

Takowych sytuacji konfliktowych nie brakuje. Ważnym jest, by nie widzieć tylko i wyłącznie trudności czy problemu, a dostrzec człowieka. Wtedy też trzeba nam twórczej pasji budowania relacji ze sobą i między sobą i sztuki godzenia (się).

W ostatni dzień lipca obchodzimy w Kościele święto Ignacego Loyoli – Założyciela Zakonu Towarzystwa Jezusowego. Rozpoczął się na całym świecie w całym Towarzystwie i Kościele Jubileuszowy Rok Ignacjański z okazji dwóch „pełnych” dat. Otóż upłynęło 500 lat od nawrócenia Ignacego i 400 lat od jego kanonizacji. Między jednym a drugim jubileuszem minęło stulecie. Czy to długo? Raczej nie. Czyż dla nas nie jest to zachęta?! Otóż z całą otwartością serca możemy powiedzieć, że św. Ignacy był odważnym i pełnym pasji twórcą dialogu i przyjaźni. Do synów duchowych mówił, iż mają być przyjaciółmi w Panu.

Polecamy Waszej modlitwie całe Towarzystwo Jezusowe. Proście dla jezuitów o łaskę nawrócenia i wierności na drodze do świętości, szczególnie w posługiwaniu tym, którzy podejmują drogę Apostolstwa Modlitwy. Prośmy też dla jezuitów o odważną pasję w podejmowaniu misji i poszukiwaniu nowego języka w przekazie Dobrej Nowiny.

 

 

Warto odwiedzić