Wraz z całym stworzeniem

09 paź 2015
 

W najnowszej encyklice papieża Franciszka Laudato si’ znajdujemy Hymn stworzenia, który niech się stanie i naszą pieśnią uwielbienia za wielkie dzieła Boga.

Chwalimy Cię, Ojcze, wraz ze wszystkimi stworzeniami, które wyszły spod Twojej wszechmocnej ręki.

Twoje są i pełne są Twojej obecności i Twojej czułości.

Pochwalony bądź, Panie! Jezu, Synu Boży, wszystko przez Ciebie zostało stworzone.

Kształtowałeś się w łonie Maryi, stałeś się częścią tej ziemi I oglądałeś ten świat ludzkimi oczyma.

Dziś żyjesz w każdym stworzeniu w Twojej chwale Zmartwychwstałego.

Pochwalony bądź, Panie! Duchu Święty, który swoim światłem kierujesz światem ku miłości Ojca i towarzyszysz jękom stworzenia,

Ty żyjesz także w naszych sercach, by nas pobudzać ku dobru.

Pochwalony bądź, Panie! Panie Boże w Trójcy Jedyny, piękna Wspólnoto nieskończonej miłości, naucz nas kontemplowania Ciebie w pięknie wszechświata, gdzie wszystko mówi nam o Tobie.

Rozbudź nasze uwielbienie i wdzięczność za każdą istotę, którą stworzyłeś.

Obdarz nas łaską poczucia się wewnętrznie zjednoczonymi ze wszystkim, co istnieje.

Boże miłości, ukaż nam nasze miejsce w tym świecie jako narzędzi Twojej miłości dla wszystkich istot tej ziemi, bo żadna z nich nie jest przez Ciebie zapomniana.

Oświeć posiadających władzę i pieniądze, aby nie popadli w grzech obojętności, aby miłowali dobro wspólne, wspierali słabych i opiekowali się światem, w którym żyjemy.

Ubodzy i ziemia wołają: Panie, obejmij nas swą mocą i światłem, abyśmy chronili wszelkie życie, przygotowali lepszą przyszłość, aby nadeszło Twoje Królestwo sprawiedliwości, pokoju, miłości i piękna.

Pochwalony bądź, Panie!

Amen.

 

Przeczytaj także

ks. Robert Janusz SJ, ks. Józef Polak SJ
ks. Dariusz Wiśniewski SJ
św. Cyryl Aleksandryjski
ks. Jacek Poznański SJ
ks. Dariusz Wiśniewski SJ

Warto odwiedzić