Czyste ręce - 30 VIII 2015

28 sie 2015
ks. Dariusz Wiśniewski SJ
 

22. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23

Rytuał czystych rąk. Pragnienie wielu, którym miła uczciwość, prawość i wierność zasadom. Byle mieć czyste ręce. Jednak narzuca się od razu skojarzenie z Piłatem celebrującym obmycie rąk, Lady Makbet dochodzącą do wniosku, że czyn nasz omyje kilka wody kropli i lęk jej męża. W naszych czasach dosadnie brzmią punkrockowe słowa: Twarze gładko wygolone / Ludzkim losem utrapione / Ręce czyste i pachnące / Myśli podłe i cuchnące. Można podejrzewać, że artyści czerpią natchnienie właśnie ze wspomnianej na początku biblijnej sceny. Dziś bowiem z nieufnością spoglądamy na ludzi eksponujących swą prawość. Skłonni jesteśmy podejrzewać ich o obłudę. Takie nasze karykaturalne upodabnianie się do Jezusa. Ganimy i pouczamy na „wzór” Nauczyciela. Zapominamy równocześnie, że słowa te skierowane są nie do jakichś „wy”, „oni”, lecz do nas, do mnie. Słuchajcie Mnie wszyscy i zrozumcie… To we mnie rodzi się pycha i złe myśli. Nieobca mi głupota. To w moim wnętrzu potrafi zagościć zło.

Nieczystość pochopnie redukujemy do nieuporządkowania w sferze seksualnej. Lista jest znacznie dłuższa. Każdy grzech jest nieczystością! Fałsz grzechu polega również na odwróceniu uwagi od wszelkich możliwych podłości z naszej strony i skupieniu się tylko na jednej.

Tylko Bóg jest Czysty i ten, którego On wyzwoli z nieładu wnętrza. Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza (J 7, 38). Tylko one mogą naprawdę oczyścić. Te, które wypływają z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Woda żywa wypływa razem z Krwią. Oczyszczenie nieczystości dokonuje się Krwią i wodą Najmilszego Serca. Zanim damy sobie przebić bok na wzór Jezusa, pozwólmy się obmyć, ogarnąć łasce, którą On nam daje. Czy przyjmuję ten dar? Czy jestem nań obojętny?

 

Przeczytaj także

Serce czyste
ks. Stanisław Biel SJ
ks. Artur Wenner SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Biel SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ

Warto odwiedzić