Serce czyste

17 cze 2016
Serce czyste
 

Szczęśliwi, których serca są czyste, czyli wolne od zła. Szczęśliwi pełni bojaźni, aby nie urazić Boga najmniejszym grzechem. Ale i szczęśliwi grzesznicy, którzy doświadczając poniżenia z powodu własnego grzechu, uciemiężeni nim uciekają się do Boskiego Serca, szukając uzdrowienia, uwolnienia, oczyszczenia...

W Sercu Jezusa płonie niegasnący ogień miłości i miłosierdzia, w którym oczyścić się może każdy, nawet największy złoczyńca. To Serce płonie niepojętą miłością do nas, pragnąc przemieniać naszą ciemność w światło. Strumienie Krwi i Wody wypływające z tego Serca, pragną nas nieustannie obmywać, uświęcać.

Jezus przychodzący do nas w sakramentach czyni nas nowymi ludźmi. Nowymi, to znaczy wolnymi od uczynków ciemności. On przemienia nasze serca, aby stawały się podobne do Jego Serca. Sprawia, że umiemy kochać najczystszą miłością, która nie szuka swego.

Czy nieustannie pozwalasz przemieniać się Miłości? Czy oczyszczasz się w Boskim Ogniu, pragnąc, aby nie było w tobie niczego, co nie jest z Boga? Czy wierzysz, że świętość, do jakiej powołał cię Pan, jest możliwa?

Serce czyste to dzieło Boga w nas. To tajemnica łaski i Bożego działania w naszej duszy. Ale to także owoc naszego przyzwolenia na to działanie. Trwaj więc w miłości Pana. Wypraszaj sobie nieustannie dar Bożej bojaźni, bo ona sprawia, że lękamy się grzechu, który rani Miłość. Co dnia uciekaj się z ufnością dziecka do Serca Tej, która jest cała czysta, Niepokalana, a Ona wyjedna ci u swego Syna dar czystego serca.

Serce czyste, to serce wolne od żądz i ducha tego świata. To serce wypełnione Duchem Świętym, nakierowane na Boga. Tak zostaliśmy stworzeni i tylko wówczas jesteśmy szczęśliwi, gdy całym sercem Go miłujemy. Serce czyste to serce wypełnione miłością, zdolne odpowiadać na miłość Stwórcy. Serce czyste jest pełne Bożego pokoju – świadome własnej słabości, ale pewne nieskończonej miłości Boga. Serce czyste to serce wolne od pychy, całkowicie zależne od Boga.

Nie lękaj się, jeśli odkrywasz w sobie brud i nieład, bo Jezus nie czuje do ciebie odrazy. Ufaj, że Ten, który cię stworzył i do końca umiłował, oddając za ciebie życie, doprowadzi cię do czystości, jaką przewidział dla ciebie przed wiekami. Zawierzaj Jego miłosierdziu. On przeprowadzi cię przez „ gęstwinę krzyża”, aby cię oczyścić w ogniu swojej miłości. Pragnij, aby On działał w tobie, upodabniając cię do Siebie. Wołaj za psalmistą: Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste (Ps 51, 12). Pozwól, aby Duch Święty wypisał w twoim sercu słowa: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą (Mt 5, 8). I każdego dnia, za wszelką cenę, z uporem dąż do tego, abyś mógł oglądać oblicze Pana.

 

Przeczytaj także

ks. Dariusz Wiśniewski SJ
Gabriel-Maria Fulconis
Dominik Mark SJ
Bożena Hanusiak
s. Bożena Maria Hanusiak
Bożena Hanusiak
ks. Stanisław Łucarz SJ
ks. Stanisław Łucarz SJ
Bożena Hanusiak

Warto odwiedzić