Modlitwa

 

Jezus uwalnia nas od lęku - 7 V 2023

04 Maj 2023
ks. Stanisław Łucarz SJ

5. Niedziela Wielkanocna;
Ewangelia według św. Jana 14, 1-12

Pan Jezus – jak czytamy w Liście do Hebrajczyków – przyjął nasze człowieczeństwo, aby przez swoją śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i by uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli (Hbr 2, 14-15).

Jestem dobrym pasterzem - 30 IV 2023

30 kwi 2023
ks. Bogdan Długosz SJ

4. Niedziela Wielkanocna;
Ewangelia według św. Jana 10, 1-10

Święty Jan Ewangelista odwołuje się do doskonale znanego obrazu pasterza.

Przystanąć w drodze - 23 IV 2023

21 kwi 2023
ks. Robert Więcek SJ

3. Niedziela Wielkanocna;
Ewangelia według św. Łukasza 24, 13-35

Kiedy jest się w drodze, to trzeba zrobić od czasu do czasu przystanek. Proste i oczywiste względy za tym przemawiają. By odpocząć. Bo to okazja do sprawdzenia, gdzie jestem. By się posilić, bo nie w drodze, a przy stole się spożywa.

Trwajmy we wspólnocie Kościoła

17 kwi 2023
Papież Franciszek

Papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym wielkanocną modlitwę „Regina Caeli” (16 IV 2023) nawiązał do zawartego w czytanym dziś fragmencie Ewangelii (J 20,24-29) opisu spotkania Jezusa z „niewiernym” Tomaszem.

Posłani przez Zmartwychwstałego Pana - 16 IV 2023

16 kwi 2023
ks. Stanisław Groń SJ

Niedziela Miłosierdzia Bożego;
Ewangelia według św. Jana 20, 19-31

Święty Jan Ewangelista po relacji o pustym grobie i spotkaniu Jezusa Zmartwychwstałego z Marią Magdaleną opisuje spotkanie Jezusa z uczniami w wieczerniku.

Kantyk trzech młodzieńców

16 kwi 2023
ks. Stanisław Łucarz SJ

Nabuchodonozor powiedział: „Czy jest prawdą, Szadraku, Meszaku i Abed-Nego, że nie czcicie mojego boga ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem?

Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono - 9 IV 2023

09 kwi 2023
ks. Tadeusz Hajduk SJ

Zmartwychwstanie Pańskie;
Ewangelia według św. Jana 20, 1-9

Maria Magdalena jest uczennicą, która gorliwie szła za Jezusem, odkąd ją wyzwolił ze zniewolenia demonicznego.

Jak Daniel stał się prorokiem

04 kwi 2023
ks. Stanisław Łucarz SJ

Król babiloński Nabuchodonozor polecił (…) sprowadzić spośród Izraelitów z rodu królewskiego oraz z możnowładców czterech młodzieńców bez jakiejkolwiek skazy, o pięknym wyglądzie, obeznanych z wszelką mądrością, posiadających wiedzę i obdarzonych rozumem, zdatnych do służby w królewskim pałacu. (…) Byli wśród nich Daniel, Chananiasz, Miszael i AzariaszDn 1, 3-4.6

Zwierciadło prawdy o Bogu i o człowieku - 2 IV 2023

31 mar 2023
ks. Stanisław Łucarz SJ

Niedziela Palmowa;
Ewangelia według św. Mateusza 26, 14 – 27, 66

W liturgię słowa Niedzieli Palmowej wprowadza nas szczególna modlitwa. Brzmi ona następująco: Wszechmogący, wieczny Boże, aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu; daj nam pojąć naukę płynącą z Jego męki i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu.

Świadectwo nadziei i radości

27 mar 2023
Papież Franciszek

Papież Franciszek przed modlitwą „Anioł Pański” (26 III 2023) nawiązał do fragmentu Ewangelii czytanego w V niedzielę Wielkiego Postu roku A (J 11, 1-45), ukazującego scenę wskrzeszenia Łazarza. Wskazał, że przesłanie tego tekstu mówi, iż Jezus daje życie nawet wtedy, gdy zdaje się, że nie ma już żadnej nadziei. „Jezus mówi nam dzisiaj, że tak nie jest, że w tych chwilach nie jesteśmy sami, wręcz przeciwnie, że właśnie w tych chwilach On staje się bliższym niż kiedykolwiek, aby na nowo obdarzyć nas życiem” – podkreślił papież.

Strony