Modlitwa

 

Łączy przeciwieństwa - 28 V 2023

28 Maj 2023
ks. Robert Więcek SJ

Zesłanie Ducha Świętego;
Ewangelia według św. Jana 20, 19-23

Duch Święty łączy przeciwieństwa – nie skrajności. Widać to w obrazach, których używamy w określaniu Jego samego i Jego działania.

Wniebowstąpienie Pańskie - 21 V 2023

21 Maj 2023
ks. Stanisław Groń SJ

7. Niedziela Wielkanocy;
Ewangelia według św. Mateusza 28, 16-20

Po swym zmartwychwstaniu Chrystus objawiał się wiele razy Apostołom, a ostatni raz przed swoim wniebowstąpieniem.

Prorok Syna Człowieczego

16 Maj 2023
ks. Stanisław Łucarz SJ

Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Dn 7, 13-14

Apel Jasnogórski

16 Maj 2023
Jan Paweł II

Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam! Powtórzyliśmy przed chwilą te słowa, które od czasu Wielkiej Nowenny przed tysiącleciem chrztu stały się Apelem Jasnogórskim Kościoła w Polsce.

Miłość do Boga a pełnienie przykazań - 14 V 2023

14 Maj 2023
ks. Tadeusz Hajduk SJ

6. Niedziela Wielkanocna;
Ewangelia według św. Jana 14, 15-21

Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania - te słowa Jezusa brzmią wpierw jako sprawdzian: jeśli ktoś miłuje Jezusa, żyje Jego przykazaniami. Inaczej mówiąc, jeśli ktoś lekceważy życie przykazaniami, lekceważy tym samym osobę Jezusa, a to znak wyraźny braku miłości do Niego.

Jezus uwalnia nas od lęku - 7 V 2023

04 Maj 2023
ks. Stanisław Łucarz SJ

5. Niedziela Wielkanocna;
Ewangelia według św. Jana 14, 1-12

Pan Jezus – jak czytamy w Liście do Hebrajczyków – przyjął nasze człowieczeństwo, aby przez swoją śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i by uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli (Hbr 2, 14-15).

Jestem dobrym pasterzem - 30 IV 2023

30 kwi 2023
ks. Bogdan Długosz SJ

4. Niedziela Wielkanocna;
Ewangelia według św. Jana 10, 1-10

Święty Jan Ewangelista odwołuje się do doskonale znanego obrazu pasterza.

Przystanąć w drodze - 23 IV 2023

21 kwi 2023
ks. Robert Więcek SJ

3. Niedziela Wielkanocna;
Ewangelia według św. Łukasza 24, 13-35

Kiedy jest się w drodze, to trzeba zrobić od czasu do czasu przystanek. Proste i oczywiste względy za tym przemawiają. By odpocząć. Bo to okazja do sprawdzenia, gdzie jestem. By się posilić, bo nie w drodze, a przy stole się spożywa.

Trwajmy we wspólnocie Kościoła

17 kwi 2023
Papież Franciszek

Papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym wielkanocną modlitwę „Regina Caeli” (16 IV 2023) nawiązał do zawartego w czytanym dziś fragmencie Ewangelii (J 20,24-29) opisu spotkania Jezusa z „niewiernym” Tomaszem.

Posłani przez Zmartwychwstałego Pana - 16 IV 2023

16 kwi 2023
ks. Stanisław Groń SJ

Niedziela Miłosierdzia Bożego;
Ewangelia według św. Jana 20, 19-31

Święty Jan Ewangelista po relacji o pustym grobie i spotkaniu Jezusa Zmartwychwstałego z Marią Magdaleną opisuje spotkanie Jezusa z uczniami w wieczerniku.

Strony