Modlitwa

 

Miejsce odpoczynku i refleksji - 22 VII 2012

21 lip 2012
ks. Tadeusz Hajduk SJ

16. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mk 6, 30-34

Wywoławszy zgorszenie ludzi w Nazarecie, Jezus opuszcza swoje rodzinne miasto i wyrusza w kolejną wędrówkę po miastach i wsiach. W czasie tej wędrówki dwunastu apostołów podejmuje misję, naśladując swego Mistrza, który ich wysłał, udzielając nie tylko wskazówek, ale i dając moc, by czynili takie znaki, jakie On czynił. Wypełnia się więc to, co zostało zapowiedziane o nich podczas ich wyboru, gdy Jezus ich ustanowił, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy.

Przyroda, mistrzyni kontemplacji

10 lip 2012
ks. Jacek Poznański SJ

Niebiosa głoszą chwałę Boga…

Letnie miesiące spontanicznie kojarzymy z wypoczynkiem, z wyjazdami, podróżami, wyprawami. Szczególnie mocno odzywa się tęsknota za odprężeniem na łonie przyrody – gdzieś nad morzem, jeziorami, rzekami, na górskich szlakach lub w leśnym zakątku. Przyroda nas wabi swoim spokojem, naturalnością, dalą.

Wysłannicy pokoju - 15 VII 2012

10 lip 2012
ks. Stanisław Biel SJ

15. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mk 6, 7-13

Jezus, wysyłając uczniów na misje, wyposaża ich w moc uzdrawiania i pokonywania demonów, zła. Posłannictwo czynu i służby uwierzytelnia słowa uczniów. Wskazuje także na styl, jaki ma ich cechować. Jest nim pokój, prostota, ubóstwo, pokora, wewnętrzna wolność. Uczniowie winni swoim słowem i życiem głosić ducha Ewangelii: przebaczenie, miłosierdzie, pojednanie, pokój, współczucie Boga dla człowieka, zwycięstwo dobra nad złem.

Swoi Go nie przyjęli - 8 VII 2012

04 lip 2012
ks. Artur Wenner SJ

14. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mk 6, 1-6

Po rozpoczęciu działalności publicznej, której towarzyszyły znaki i cuda, Pan Jezus doznaje niepowodzenia w swojej rodzinnej miejscowości, w Nazarecie. Spotyka się z powątpiewaniem i niedowiarstwem. Pierwszym powodem dystansu wobec Jezusa, a potem odrzucenia Go, jest "zgorszenie Wcieleniem".

Bóg Synaju

28 cze 2012
ks. Stanisław Łucarz SJ

Cały lud, słysząc grzmoty i błyskawice oraz głos trąby i widząc górę dymiącą, przeląkł się i drżał, i stał z daleka. I mówili do Mojżesza: „Mów ty z nami, a my będziemy cię słuchać! Ale Bóg niech nie przemawia do nas, abyśmy nie pomarli!”.  Wj 20, 18-19

Abym ocalała i żyła - 1 VII 2012

26 cze 2012
ks. Bogdan Długosz SJ

13. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mk 5, 21-43

Gdy Jezus przeprawił się na drugi brzeg, zebrał się wokół Niego wielki tłum. Pośród ludzi słuchających nauczania pojawił się przełożony synagogi Jair, który prosi o pomoc. Reakcja Jezusa jest natychmiastowa: idzie z nim, aby pomóc potrzebującej córce.

Skarbiec bez dna

21 cze 2012
Barbara

Pierwszy raz zetknęłam się z Krucjatą w listopadzie 2009 r. Dziś mogę powiedzieć, że dzięki niej rozmiłowałam się w Eucharystii, na której staram się być codziennie, ofiarowując Bogu podczas niej kolejny rok życia danej osoby. Na początku Krucjata obejmowała opieką modlitewną kaplanów naszej diecezji, dlatego modliłam się kolejno za księży znanych mi tylko z imienia i wieku.

Kim będzie to dziecię? - 24 VI 2012

21 cze 2012
ks. Tadeusz Hajduk SJ

12. Niedziela zwykła

Ewangelia: Łk 1, 57-66.80

Elżbieta przez długie lata pragnęła doświadczyć radości macierzyństwa i nie było jej to dane, gdyż była kobietą bezpłodną. Bóg jednak postanowił dać jej dziecko w jej starości, może w momencie, kiedy przestała już mieć na to nadzieję. Była to dla niej ogromna radość, ale zapewne i trochę zawstydzenie. Czy przeżywaliśmy radość swojego macierzyństwa? Czy cieszymy się macierzyństwem naszych matek, tym, że przez nie Bóg powołał nas do istnienia?

Krucjata Eucharystyczna

12 cze 2012
ks. Robert Więcek SJ

Modlitwa za kapłanów obejmuje świat

Jesteśmy pielgrzymami na ziemi. Dla nas, chrześcijan, ta pielgrzymka stała się darem i zadaniem, aby idąc za Panem Jezusem, w mocy Ducha Świętego dojść do domu Boga Ojca. Pielgrzymując, począwszy od momentu poczęcia, aż do aktualnej chwili swojego życia, każdy z nas doświadcza i niesie z sobą rożne zranienia lub skutki własnych bądź cudzych grzechów.

50. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Dublinie

12 cze 2012
ks. Jan Konior SJ

Eucharystia jest naszym najpiękniejszym skarbem. Jest ona sakramentem w całym tego słowa znaczeniu; już teraz wprowadza nas w życie wieczne; w niej zawiera się cała tajemnica naszego zbawienia; ona jest źródłem i szczytem działalności i życia Kościoła. (Sacrosanctum Concilium, nr 10)

Strony