Modlitwa

 

Jeśli się nie nawrócicie... - 3 III 2013

27 lut 2013
ks. Bogdan Długosz SJ

3. Niedziela Wielkiego Postu
Ewangelia: Łk 13, 1-9

Fragment Ewangelii przedstawia dwa wydarzenia: zabójstwo i wypadek. Jezus, przywołując je, chce dać klucz do odczytania tego, co wokół nas się dzieje. Zło obecne w człowieku czy też w wydarzeniach w tajemniczy sposób łączy się z grzechem. Nie wymyka się to jednak z ręki Boga, ale staje się od tego momentu miejscem zbawienia. Dzisiaj uważa się, że cierpienie jako takie jest złem. Myślimy o ubogich, dzieciach doświadczających przemocy...

Droga krzyżowa

19 lut 2013
ks. Jakub Kołacz SJ

Rozważając drogę krzyżową Pana naszego Jezusa Chrystusa, całym sercem bądźmy przy Nim. Niech wszystkie nasze myśli, uczucia, a przede wszystkim decyzje będą przy Panu, który za nas cierpiał rany i wciąż je cierpi, w każdym człowieku i w całej ludzkości, w swoim Mistycznym Ciele – świętym Kościele. Uwielbiajmy Boga Ojca i dziękujmy za Jego miłość, jaką nam objawił w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, w Jego ukrzyżowanym Człowieczeństwie.

Światło Taboru - 24 II 2013

19 lut 2013
ks. Stanisław Groń SJ

2. Niedziela Wielkiego Postu
Ewangelia: Łk 9, 28-36

Na górze Tabor Jezus nie zagwarantował długiego pobytu wybranym apostołom: Piotrowi, Janowi i Jakubowi; mimo że zaprowadził ich w miejsce, gdzie nie odczuwali ciężaru życia, to jednak chwila ta szybko minęła. Zeszli z góry, a Jezus wezwał ich do czuwania z Nim w czasie Jego udręki i panowania księcia ciemności.

Słowa śmierci i życia

11 lut 2013
ks. Jacek Poznański SJ

Słowa są znakami, które po części wyrażają, a po części zakrywają nasze wnętrze. Słowami jedynie sygnalizujemy to, co w nas jest. Nieraz też fałszujemy. Niekiedy mogą znaczyć coś określonego, ale wyrażać całkiem coś innego. To samo słowo, np. Jezus, oznacza konkretną Osobę, ale można wyrazić w nim miłość albo drwinę, wymówić ze czcią albo jako jedno z przekleństw.

Pokarm dla wiary

11 lut 2013
ks. Jan Konior SJ

Ewangelia św. Jana trzykrotnie przypomina, że Bóg daje nam pokarm. Tym pokarmem są: Słowo Boże, Eucharystia i wola Ojca. Dobry Pasterz nam je daje i prowadzi nas na pastwiska (por. J, 10, 9) do źródeł „Wody Żywej”. Diabeł za wszelką cenę chce z nas uczynić istoty słabe duchowo: mizerne, anemiczne, bezwolne, nie w pełni rozwinięte.

Pokusy pustyni - 17 II 2013

11 lut 2013
ks. Stanisław Biel SJ

1. Niedziela Wielkiego Postu
Ewangelia: Łk 4, 1-13

W pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu Kościół zaprasza nas na „czterdziestodniowe rekolekcje” na pustyni, w milczeniu i samotności wraz z Jezusem. W czasie tych „rekolekcji” Jezus doświadcza pokus, które zmierzają do przedwczesnego objawienia potęgi mesjańskiej.

Spotkanie - 10 II 2013

10 lut 2013
ks. Artur Wenner SJ

5. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 5, 1-11

Pan Jezus po rozpoczęciu działalności publicznej gromadzi wokół siebie uczniów. Co jednak przekonało tych prostych i twardo stąpających po ziemi ludzi do tego, że zdecydowali się zostawić wszystko i pójść za Nim?

Niegodni Ziemi Obiecanej

02 lut 2013
ks. Stanisław Łucarz SJ

Przez lat czterdzieści to pokolenie wstręt we Mnie budziło i powiedziałem: „Są ludem o sercu zbłąkanym i moich dróg nie znają”. Przeto przysiągłem w gniewie, że nie wejdą do mojej krainy spoczynku. (Ps 95, 10-11)

Obecne tu i teraz - 3 II 2013

31 sty 2013
ks. Bogdan Długosz SJ

4. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 4, 21-30

Czytając Ewangelię o nauczaniu Jezusa w synagodze, możemy zastanawiać się, co spowodowało tak gwałtowną zmianę w słuchaczach. Przeszli oni od postawy fascynacji i zasłuchania do chęci i działań zmierzających do zabicia Nauczyciela.

Świadkowie Słowa - 27 I 2013

25 sty 2013
ks. Marcin Gałka SJ

3. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 1, 1-4; 4, 14-21

Ewangelista Łukasz w dzisiejszej Ewangelii zwraca się do Teofila – jak i do nas – abyśmy się stali aktywnymi współświadkami żywego i skutecznego Słowa, które nie tylko przyjmuje się na zasadzie „zasłyszenia”, ale trzeba wprowadzać je w czyn (Jk 1, 22-25).

Strony