Ewangelia niedzielna

 

W perspektywie nieba - 12 V 2013

09 Maj 2013
ks. Artur Wenner SJ

Wniebowstąpienie Pańskie
Ewangelia: Łk 24, 46-53

Po wypełnieniu na ziemi swej misji otrzymanej od Ojca Jezus wstępuje do nieba. Zniósł wszystkie trudy i niewygody, zniósł niezrozumienie i wrogość, które doprowadziły Go aż na krzyż. Zadbał także o to, aby zbudować wspólnotę uczniów i powierzyć jej słowa i znaki, które czynił, aby dzieło Boże było kontynuowane aż do końca świata.

W dobrych rękach - 5 V 2013

29 kwi 2013
ks. Bogdan Długosz SJ

6. Niedziela Wielkanocna
Ewangelia: J 14, 23-29

Jezus zapytany o najważniejsze przykazanie bez wahania wskazuje na przykazanie miłości: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem

To nie utopia - 28 IV 2013

23 kwi 2013
ks. Stanisław Groń SJ

5. Niedziela Wielkanocna
Ewangelia: J 13, 31-35

Zbliżała się chwila rozstania Jezusa z uczniami. W wieczerniku Pan, umywając apostołom nogi, pokazał, jak ich miłuje. Zostawił im i nam wzór służebnej miłości, pragnąc, aby miłość zbudowała z nich wspólnotę. Wiedział, że razem będą mogli łatwiej przeżyć to, co wkrótce się stanie. Przykazanie miłości jest dlatego nowe, bo podaje nową miarę i wzór miłości: jak Ja was umiłowałem.

Głos Pasterza - 21 IV 2013

19 kwi 2013
ks. Stanisław Biel SJ

4. Niedziela Wielkanocna
Ewangelia: J 10, 27-30

Dzisiejsza Niedziela została nazwana Niedzielą Dobrego Pasterza. Jezus jest Dobrym Pasterzem; Prawdziwym Pasterzem, który oddaje życie za owce. Nie panuje nad nimi, ale służy. Owce rozpoznają Go po głosie.

Powołani i posłani - 14 IV 2013

08 kwi 2013
ks. Artur Wenner SJ

3. Niedziela Wielkanocna
Ewangelia: J 21, 1-19

Po zmartwychwstaniu Pan Jezus spotyka się z apostołami w Galilei, w miejscu powołania pierwszych z ich grona. W czasie męki Jezusa rozproszyli się, teraz On na nowo zbiera ich razem i umacnia. Pomimo że zawiedli, zwątpili, Pan w nich nie zwątpił. Nie zwątpił także w tego, który najżarliwiej zapewniał, że nie zawiedzie, że jest gotów nawet życie oddać za Niego.

Dotknąć ran - 7 IV 2013

06 kwi 2013
ks. Bogdan Długosz SJ

2. Niedziela Wielkanocna
Ewangelia: J 20, 19-31

W Piśmie Świętym Tomasz jest określany jako niewierny. Nie licząc miejsc, kiedy wymieniany jest wraz z innymi apostołami, pojawia się w trzech sytuacjach. Pierwsza rozgrywa się wtedy, gdy Jezus mówi o swojej przyszłej męce.

Poranek Zmartwychwstania - 31 III 2013

25 mar 2013
ks. Dariusz Wiśniewski SJ

Zmartwychwstanie Pańskie
Ewangelia: J 20, 1-9

Niedziela Wielkanocna rozpoczyna się od odkrycia pustego grobu. Tradycja Mszy św. rezurekcyjnych odwołuje się do doświadczenia kobiet i uczniów, którzy w dzień po szabacie, rankiem, przychodzą do grobu. Liturgia w poprzedzający wieczór wprowadza nas w tajemnicę tego, co się dokonuje wraz ze śmiercią i Zmartwychwstaniem Pana. Wypełniają się proroctwa, spełniają zapowiedzi Jezusa – ludzkość zostaje wyzwolona z niewoli grzechu i śmierci wiecznej.

Męka naszego Pana - 24 III 2013

24 mar 2013
ks. Stanisław Groń SJ

Niedziela Palmowa
Ewangelia: Łk 22, 14 – 23, 56

Uczestniczymy w niepojętym Misterium odkupienia człowieka. Jezus zostaje upokorzony, oskarżony i skazany jako bluźnierca. Zbawiciel podejmie tę okrutną mękę i śmierć ze względu na nas. Prorok Izajasz powiedział: za grzechy mego ludu został zabity na śmierć (53, 8). Męka i śmierć Syna Bożego odzwierciedla dramat człowieka. Ukazuje, jak poważna była i jest sytuacja całej ludzkości, a w niej każdego z nas!

Spojrzenie - 17 III 2013

14 mar 2013
ks. Stanisław Biel SJ

5. Niedziela Wielkiego Postu
Ewangelia: J 8, 1-11

Na kilka dni przed śmiercią Jezus musi ponownie zmierzyć się z ludzką obłudą i hipokryzją. Faryzeusze przyprowadzili do Niego grzeszną kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, za które w Starym Testamencie groziła kara śmierci; ta wprawdzie nie była od dawna stosowana, ale oto nadarzała się doskonała okazja, żeby zdyskredytować Mistrza.

Powrót do Ojca - 10 III 2013

04 mar 2013
ks. Artur Wenner SJ

4. Niedziela Wielkiego Postu
Ewangelia: Łk, 15 1-3. 11-32

Wielki Post to czas, w którym rozbrzmiewa wezwanie Boga skierowane do każdego z nas do powrotu, do nawrócenia. Spowiedź odprawiona w tym czasie ma być znakiem tego nawrócenia i jego pieczęcią. Problem w tym, że nieraz bywa ona tylko rytuałem, przyzwyczajeniem, pośpieszną praktyką w nawale innych, ważnych zajęć przedświątecznych albo plastrem na nasze sumienie, aby przynieść chwilową ulgę. Taka praktyka niewiele zmienia w naszym życiu.

Strony