Radość ojca - 15 IX 2013

11 wrz 2013
ks. Stanisław Biel SJ
 

24. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 15, 1-32

Zachowanie ojca z przypowieści o marnotrawnym synu nacechowane jest uczuciem, czułością, dobrocią, miłością, miłosierdziem. Gdy młodszy syn odchodzi i roztrwania majątek, ojciec tęskni, oczekuje go.

Nigdy nie traci nadziei. Gdy syn powraca, z radością wybiega mu na spotkanie; wzruszony, przepełniony niecierpliwą miłością. Nie chce słuchać usprawiedliwień syna, gdyż dawno mu przebaczył. Nie oczekuje też zadośćuczynienia, ale sam obdarowuje go szatą, pierścieniem, sandałami. Są to oznaki królewskości, godności, autorytetu, wolności i symbole zaślubin.

Podobna czułość cechuje ojca w relacji do starszego syna. Nie obraża się na lekceważenie z jego strony i złamanie czwartego przykazania. Odsuwa na bok swój honor czy kodeks prawny. Nie zostawia syna ze swym buntem. Rozmawia z nim z miłością, łagodnością i wyrozumiałością. Nie osądza ani nie potępia. Przeciwnie, przekonuje, że wszystko do niego należy.

Obraz miłosiernego ojca z przypowieści w niewielkim stopniu oddaje, czym jest bezinteresowna, absolutna, nieskończona miłość Boga. Ojcowsko- macierzyńska miłość Boga wyraża się w dyskrecji, w akceptacji ryzyka wolności. Jest również nieskończenie cierpliwa. Bóg jest ponad ludzką logiką dawania i brania. Zastępuje ją boską logiką bezwarunkowego i bezinteresownego obdarowywania. Obdarowując, pragnie także jedności swoich dzieci i chce, byśmy byli miłosierni wobec siebie. Miłosierny Ojciec jest szczęśliwy, gdy ludzkie serca są miłosierne i współczujące.

Czy czuję chociażby w małym stopniu serce Boga Ojca (np. gdy moje dziecko lub bliski mi człowiek pobłądzi)? Co dzieje się w sercu Boga Ojca, gdy skruszony po grzechu, powracam? W jaki sposób mogę przyczynić się do radości Boga?

 

Przeczytaj także

ks. Artur Wenner SJ
ks. Stanisław Biel SJ
ks. Dariusz Wiśniewski SJ
ks. Tadeusz Hajduk SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Artur Wenner SJ
Papież Franciszek
ks. Stanisław Groń SJ

Warto odwiedzić