Rok 2015

 

Nauczyciel - 31 V 2015

30 Maj 2015
ks. Dariusz Wiśniewski SJ

Uroczystość Najświętszej Trójcy;
Ewangelia: Mt 28, 16-20

Ostatnia scena Ewangelii według św. Mateusza: uczniowie oddają pokłon Jezusowi, On żegna się z nimi. Powściągliwy w gestach wielką wagę przywiązuje do słów: Przemówił tymi słowami… Przyznaje, że jest Panem całego stworzenia, rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Posyła uczniów, aby nauczali wszystkich, a bardziej dosłownie czynili ich uczniami. Zostanie uczniem nie oznacza jeszcze osiągnięcia doskonałości, przejścia całej drogi, lecz jedynie wejście na nią.

Misja odpuszczania grzechów - 24 V 2015

23 Maj 2015
ks. Stanisław Groń SJ

Zesłanie Ducha Świętego;
Ewangelia: J 20, 19-23

Jezus obiecał apostołom władzę odpuszczania grzechów (Mt 18, 18), ale dał im ją dopiero, kiedy ich serca były pełne niepokoju, czuli się słabi i grzeszni. Był to wielki dar dla nich i takim pozostał dla wszystkich, którzy korzystają z niego.

Jesteś niebem - 17 V 2015

16 Maj 2015
ks. Stanisław Biel SJ

Wniebowstąpienie Pańskie;
Ewangelia: Mk 16, 15-20

Wniebowstąpienie kieruje wzrok ku niebu. Każdy dzień zbliża do wiecznej szczęśliwości, do domu Ojca. Ale z drugiej strony niebo zaczyna się na ziemi.

Prawa miłości - 10 V 2015

09 Maj 2015
ks. Artur Wenner SJ

6. Niedziela Wielkanocna;
Ewangelia: J 15, 9-17

Sercem Ewangelii jest miłość, o której pięknie pisze św. Paweł w swym hymnie z Listu do Koryntian (1 Kor 13). Ale czym jest ta miłość? Czy to uczucie, czy rozumowa decyzja? Boży dar czy ludzkie zadanie? Radosne ofiarowanie się, czy ciężar obowiązku?

Aby wydać owoce - 3 V 2015

01 Maj 2015
ks. Bogdan Długosz SJ

5. Niedziela Wielkanocna;
Ewangelia: J 15, 1-8

Jezus często posługuje się przypowieściami, do których inspirację czerpie z codzienności znanej Jego słuchaczom, dzięki temu mogą je rozumieć.

Zatroskany nie tylko o nas - 26 IV 2015

25 kwi 2015
ks. Stanisław Groń SJ

4. Niedziela Wielkanocna;
Ewangelia: J 10, 11-18

Jezus w swoim nauczaniu odwoływał się do obrazu dobrego pasterza. Trudne prawdy religijne wyjaśniał za pomocą pojęć dobrze znanych swoim słuchaczom. Dlatego mówił im o owcach i pasterzach zatroskanych o stado!

Uwierzyć - 19 IV 2015

13 kwi 2015
ks. Stanisław Biel SJ

3. Niedziela Wielkanocna;
Ewangelia: Łk 24, 35-48

Święty Łukasz przypomina, w jaki sposób Kościół pierwszych wieków uświadomił sobie rzeczywistość zmartwychwstania i mógł skutecznie świadczyć o nim. Wskazuje cztery drogi, które są wciąż aktualne.

Na drogach wiary - 12 IV 2015

11 kwi 2015
ks. Artur Wenner SJ

Niedziela Miłosierdzia Bożego;
Ewangelia: J 20, 19-31

Postać Tomasza Apostoła może być dla nas dzisiaj szczególnie inspirująca w kontekście pytań o wiarę. Z bólem serca widzimy coraz częściej, że wiele bliskich nam osób odchodzi od wiary albo przeżywa jakiś poważny jej kryzys.

Dobrze poukładane - 5 IV 2015

03 kwi 2015
ks. Bogdan Długosz SJ

Zmartwychwstanie Pańskie;
Ewangelia: J 20, 1-9

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jest jeszcze ciemno, Maria Magdalena idzie do grobu. Doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co tam zastanie. Na grobie spoczywa ogromny kamień, więc nie będzie mogła go odsunąć o własnych siłach.

Czy jestem gotów? - 29 III 2015

28 mar 2015
ks. Dariusz Wiśniewski SJ

Niedziela Palmowa;
Ewangelia: Mk 14, 1 - 15, 47

Rozpoczyna się Wielki Tydzień. Niedziela Palmowa kolorowa i wesoła. Niepokojąco jedynie brzmi dzisiejsza Ewangelia. Nie przepadamy za zapowiedziami dramatycznych wydarzeń. Czasem lepiej nie wiedzieć.

Strony