Wąska czy szeroka brama? - 25 VIII 2013

22 sie 2013
ks. Stanisław Groń SJ
 

21. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 13, 22-30

Pytanie o zbawienie człowieka jest wciąż aktualne. W Biblii Bóg jest ukazany jako Ten, który zbawia. Ale Jego powszechna wola zbawcza spotyka się z różną reakcją ludzi. Ewangelia przestrzega przed zbytnią pewnością siebie w kwestii zbawienia. Taka nadmierna pewność cechowała kiedyś Żydów, którzy sądzili, że należąc do Narodu Wybranego, mają zapewnione zbawienie i nie muszą się o nie starać. Chrześcijanie także nie mają gwarancji zbawienia z samego faktu przynależności do Kościoła. Ta przynależność powinna owocować w naszym życiu miłością i sprawiedliwością. Musimy przechodzić przez ciasną bramę i zachowywać Boże przykazania. Szeroka brama – to wybieranie ze słowa Bożego tego, co we własnych oczach powoduje usprawiedliwienie i zbawienie. Wąska brama – to wiara człowieka poszukującego zbawienia w Bogu, a nie we własnych zasługach. Aby być zbawionym, nie wystarczy słuchać słów Jezusa i powoływać się na Niego. Tylko sprawiedliwi zasiądą w Królestwie Bożym! Wąska brama – to drzwi sprawiedliwości. Na nic się zda Żydowi to, że jego ojcem jest Abraham, ani chrześcijaninowi to, że jego nauczycielem jest Jezus, jeśli dopuszczają się oni niesprawiedliwości!

Pan sprawiedliwości – Jezus ma moc otworzyć i zamknąć drzwi Królestwa, do którego nie wchodzi się bez wysiłku. W Królestwie Bożym będzie wiele niespodzianek. Dostojni niesprawiedliwi z tego świata zostaną poniżeni, a ci, którzy żyli sprawiedliwie, staną się świętymi. Reguły Królestwa Bożego nie są zasadami ziemi. Kto na ziemi jest pierwszy, w niebie może być ostatni. Usiłujcie wejść – to zachęta dla nas. Oby nikt z nas nie był ospały i leniwy w tym staraniu.

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Łucarz SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Artur Wenner SJ
ks. Stanisław Biel SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Stanisław Łucarz SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Biel SJ

Warto odwiedzić