Kult Serca

 

Źródło wszelkiej pociechy

11 mar 2017
s. Bożena Maria Hanusiak

Serce Jezusa, to tryskające źródło wszelkiej pociechy. Strapieni, doświadczani, uciemiężeni w drodze przez ziemię, wciąż potrzebujemy czerpać z tego źródła, aby mieć siłę w drodze.

Kochać tak, jak chce Jezus

11 mar 2017
Ojciec Jerzy

Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Łk 6, 27-28

Królewski pokłon

15 sty 2017
ks. Zygfryd Kot SJ

W Ewangelii św. Mateusza (2, 1-12) znajduje się opis Mędrców ze Wschodu adorujących Jezusa. Adoracja Mędrców lub Pokłon Trzech Króli zajmuje ważne miejsce wśród to wydarzenie oznaczało objawienie się Jezusa światu pogańskiemu, który uznaje w Nim swojego Króla i Zbawcę.

Boże miłosierdzie w ignacjańskich tajemnicach życia Jezusa

10 gru 2016
ks. Jacek Poznański SJ

Święty Ignacy z Loyoli rzadko używał terminu „miłosierdzie Boże”, lecz miał mocne odczucie i świadomość istnienia tej cechy Boga (zob. np. ĆD 61, 71, 237).

Prezentacja treści Jubileuszowego Aktu

19 lis 2016
Redakcja

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana podejmuje biblijną formułę przymierza Boga z narodem i wpisuje się w tradycję podobnych aktów, które miały miejsce w dziejach Polski i Kościoła. Można też powiedzieć, że niejako podejmuje zobowiązanie zawarte w Jasnogórskich Ślubach Narodu Polskiego: Zobowiązujemy się uczynić wszystko, ażeby Polska była rzeczywistym królestwem Maryi i Jej Syna.

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

19 lis 2016
Redakcja

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], aby uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Niebo

12 lis 2016
ks. Louis Evely SJ

Niektórzy z ludzi, którzy nie spotkali Jezusa ani w Jego słowie, ani w Jego przebaczeniu, ani w wierze (przekraczającej to co ludzkie), ani w bliźnim, ani w swoim życiu (w tym co świeckie), zachowują ostatnią nadzieję, że spotkają Go... w niebie! Trzeba wytrącić im tę nadzieję, rozproszyć to nieporozumienie, wskutek którego mogą oni rozminąć się z Jezusem na zawsze.

Wspólnota świętych

30 paź 2016
ks. Stanisław Ziemiański SJ

Większość starożytnych tekstów Credo zawiera tylko formułę: Wierzę w święty Kościół powszechny bez dodatków. Dopiero w dziele: Competentibus ad baptismum instructionis libelli VI (Sześć ksiąg instrukcji dla ubiegających się o chrzest), przypisywanym bp. Nicetasowi, który zmarł po 414 r. w Remezjanie, w 5. Księdze Explanatio Symboli (Objaśnienie symbolu) pojawia się dodatek: communionem sanctorum (wspólnotę świętych).

Starość i śmierć Dawida

08 paź 2016
ks. Stanisław Łucarz SJ

Kiedy zbliżył się czas śmierci Dawida, wtedy rozkazał swemu synowi, Salomonowi, mówiąc: „Ja wyruszam w drogę przeznaczoną ludziom na całej ziemi. Ty zaś bądź mocny i okaż się mężem! Będziesz strzegł zarządzeń Pana, Boga twego, aby iść za Jego wskazaniami, przestrzegać Jego praw, poleceń i nakazów”. 1 Krl 2, 1-3

Ostrów Lednicki

01 paź 2016
Jan Gać

W roku Wielkiego Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski warto wybrać się do miejsc, gdzie rodziła się Polska, jako kraj chrześcijański i cywilizowany. W pierwszej kolejności niech to będzie Ostrów Lednicki, drobna wysepka na Jeziorze Lednica, leżącym pomiędzy Gnieznem a Poznaniem.

Strony