Kult Serca

 

Serce Jezusa włócznią przebite

07 cze 2020
ks. Tadeusz Chromik SJ

Przyzwyczajenie i rutyna często sprawiają, iż określenie: Serce Jezusa, włócznią przebite nie dziwi nas i nie wzrusza. A przecież kryje się tutaj zdumiewająca tajemnica. Zapytajmy: dlaczego to Serce Jezusa zostało włócznią przebite, a nie serce sprawcy zła - grzesznika? Z jakiej racji konał na krzyżu niewinny Baranek Boży, a nie człowiek winowajca? Co skłoniło Boga wszechmocnego do tak niezwykłego zaangażowania się w los grzesznej ludzkości?

Hojność Boga objawiona w przebitym Sercu Jezusa

31 Maj 2020
ks. Józef Augustyn SJ

Gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana. I znowu w innym [miejscu] mówi Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego przebili (J 19, 33-37).

1. Kontemplować przebite Serce Jezusa

Narodziny świata

26 kwi 2020
Hans Urs von Balthasar

Nikogo nie było z Tobą w godzinie Twego zwycięstwa. Nie było świadków narodzin świata. Nikt nie wie, jak noc sobotniego piekła stała się światłem wielkanocnego poranka.

Papież ustanawia Niedzielę Słowa Bożego

26 sty 2020
Papież Franciszek

Ojciec Święty postanowił, aby 3. Niedziela zwykła była obchodzona w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. Czytamy o tym w liście apostolskim w formie Motu Proprio Aperuit illis.

Teologia Wcielenia w obrazie

07 sty 2020
ks. Przemysław Wysogląd SJ

Jak bogata może być wymowa obrazu, możemy odkryć na przykładzie współczesnej ikony, namalowanej techniką mieszaną na desce przez ks. Przemysława Wysogląda SJ.

W służbie Bogu i życiu

07 sty 2020
Michael Schenke SJ

Znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie (Łk 2, 16)

Powołanie i odpowiadające mu obdarowanie należą do najistotniejszych wymiarów życia. Nie zależą one od naszej zapobiegliwości.

Miłość Chrystusa przynagla nas

26 paź 2019
św. Antoni Maria Claret

Święci Apostołowie, ożywieni ogniem Ducha Świętego, przemierzyli całą ziemię. Także misjonarze apostolscy, zapaleni tym samym ogniem szli, idą i pójdą aż po krańce świata, od jednego bieguna aż do drugiego, aby głosić Boże słowo. Słusznie przeto do siebie mogą odnieść słowa świętego Pawła: Miłość Chrystusa przynagla nas.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

26 paź 2019
ks. Stanisław Łucarz SJ

Chrześcijaństwo jest pełne paradoksów. Taka jest jego istota. Ta paradoksalność, a więc pozorna nielogiczność chrześcijaństwa, jest szczególnym darem Pana Boga, gdyż umożliwia ona ludzkiemu rozumowi wolność.

Błogosławiona powinność człowieka: modlić się i miłować

15 wrz 2019
św. Jan Maria Vianney

Pamiętajcie, dzieci moje: skarb chrześcijanina jest w niebie, nie na ziemi. Dlatego gdzie jest wasz skarb, tam też powinny podążać wasze myśli.

Kazanie św. Teodora Studyty na cześć krzyża św.

13 wrz 2019
św. Teodor Studyta

O najcenniejszy darze krzyża! Podziwiajmy jego wspaniałość! Nie jest on jak drzewo rajskie, w którym zmieszane było dobro i zło, ale cały jest przepiękny i miły dla oczu i smaku.

Strony