Intencje AM

 

Papieskie intencje misyjne na rok 2005

29 gru 2004
Redakcja

STYCZEŃ
Za kraje misyjne, aby wydały świętych i wielkodusznych apostołów, gotowych głosić wszystkim Ewangelię Chrystusa.

LUTY
Za misjonarzy i misjonarki, aby coraz bardziej sobie uświadamiali, że jedynie dzięki żarliwej miłości do Chrystusa można skutecznie przekazywać Ewangelię.

Papieskie intencje ogólne na rok 2004

30 gru 2003
Redakcja

STYCZEŃ
Aby ludzie czuli się członkami jednej rodziny Bożej i by ustały pomiędzy nimi wojny, niesprawiedliwość i dyskryminacja.

LUTY
Aby pokojowe współżycie między chrześcijanami, żydami i muzułmanami w Ziemi Świętej stało się rzeczywistością.

Papieskie intencje misyjne na rok 2004

29 gru 2003
Redakcja

STYCZEŃ
Aby Kościoły misyjne prowadziły formację współpracowników duszpasterskich.

LUTY
Aby w Oceanii zatroszczono się o powołania kapłańskie i zakonne w służbie ewangelizacji w Kościołach lokalnych.

Papieskie intencje ogólne na rok 2003

03 gru 2002
Redakcja

STYCZEŃ
Za wspólnoty chrześcijańskie, aby w tym szczególnym momencie dziejów z coraz większą gotowością przyjmowały wezwanie Pana, by być solą ziemi i światłem świata (por. Mt 5,13-14).

LUTY
Za każdego chrześcijanina, aby uświadamiając sobie niepokojącą sytuację narodów, które wciąż jeszcze cierpią głód i pragnienie, poczuwał się do coraz większej solidarności z braćmi.

Papieskie intencje misyjne na rok 2003

02 gru 2002
Redakcja

STYCZEŃ
Za wspólnoty chrześcijańskie w Chinach, aby posłuszne Bożemu słowu, umacniały wzajemne więzi i coraz owocniej ze sobą współpracowały w dziele głoszenia Dobrej Nowiny.

LUTY
Za Kościół w Malezji, Singapurze i Brunei, aby pozostając otwarty na dialog z wyznawcami innych religii, nie zaniedbywał powierzonej mu misji ewangelizacji.

Papieskie intencje ogólne na rok 2002

02 gru 2001
Redakcja

STYCZEŃ
Aby chrześcijanie jeszcze gorliwiej starali się głosić razem Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata.

LUTY
Aby szpitale katolickie wyróżniały się jako specjalistyczne ośrodki walki z chorobami oraz jako miejsca szczególnie sprzyjające głoszeniu Ewangelii życia i szacunku dla człowieka.

Papieskie intencje misyjne na rok 2002

01 gru 2001
Redakcja

STYCZEŃ
Aby Kościoły partykularne potrafiły z nowym zapałem podjąć ewangelizację we wszystkich środowiskach pracy i życia.

LUTY
Aby społeczności chrześcijańskie Kambodży i Laosu coraz aktywniej wspierały powołania kapłańskie i zakonne.

Papieskie intencje ogólne na rok 2001

02 gru 2000
Redakcja

STYCZEŃ
Aby chrześcijanie przez nieustanne dążenie do jedności zamierzonej przez Chrystusa przyczyniali się do ewangelizacji nowych pokoleń.

LUTY
Aby dzieci nie były nigdy zmuszane do udziału w walkach zbrojnych, ale by uwolnione od nienawiści i przemocy mogły przeżyć spokojnie swoje dziecięctwo, ciesząc się przyjaźnią w rodzinie, w szkole i w społeczeństwie.

Papieskie intencje misyjne na rok 2001

01 gru 2000
Redakcja

STYCZEŃ
Aby odpowiednie wychowanie obywatelskie i religijne prowadziło do wykorzenienia na świecie wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji.

LUTY
Aby rodzina, przyjmując Ewangelię, stawała się narzędziem ewangelizacji i w ten sposób pomagała ludzkości stawać się coraz bardziej prawdziwą rodziną narodów.

Papieskie intencje ogólne na rok 2000

02 gru 1999
Redakcja

STYCZEŃ
Aby wzrastała komunia i wzajemny szacunek między chrześcijanami wszystkich narodowości i kultur.

LUTY
Aby chrześcijańskie wspólnoty były właściwym i sprzyjającym środowiskiem dla wszystkich powołań do szczególnej konsekracji.

Strony