Intencje AM

 

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - styczeń 2007

01 sty 2007
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na styczeń:

Aby w naszych czasach, naznaczonych, niestety, wieloma aktami przemocy, pasterze Kościoła wytrwale wskazywali sercu każdego człowieka drogę pokoju i zgody między narodami.

Papieskie intencje ogólne na rok 2007

30 gru 2006
Redakcja

STYCZEŃ
Aby w naszych czasach, naznaczonych, niestety, wieloma aktami przemocy, pasterze Kościoła wytrwale wskazywali sercu każdego człowieka drogę pokoju i zgody między narodami.

LUTY
Aby dobra ziemi, darowane przez Boga wszystkim ludziom, były wykorzystywane roztropnie i zgodnie z zasadami sprawiedliwości i solidarności.

Papieskie intencje misyjne na rok 2007

29 gru 2006
Redakcja

STYCZEŃ
Aby Kościół w Afryce stawał się coraz bardziej wiarygodnym świadkiem Dobrej Nowiny Chrystusa i angażował się w każdym kraju w dzieło pojednania i pokoju.

LUTY
Aby rządy wszystkich krajów w duchu solidarności coraz ofiarniej włączały się do walki z chorobami i wielkimi epidemiami w Trzecim Świecie.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - grudzień 2006

01 gru 2006
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na grudzień:

Aby Chrystus cichy i pokornego serca, natchnął przywódców państw mądrością i odpowiedzialnością w sprawowaniu władzy.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - listopad 2006

01 lis 2006
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na listopad:

Aby na całym świecie położono kres wszelkim formom terroryzmu.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - październik 2006

01 paź 2006
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na październik:

Aby wiara wszystkich ochrzczonych dojrzewała i wyrażała się w jasnych, konsekwentnych i odważnych decyzjach życiowych.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - wrzesień 2006

01 wrz 2006
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na wrzesień:

Aby wszyscy, którzy korzystają ze środków społecznego przekazu, czynili to w sposób świadomy i odpowiedzialny.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - sierpień 2006

01 sie 2006
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na sierpień:

Aby osieroconym dzieciom było zapewnione ludzkie i chrześcijańskie wychowanie.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - lipiec 2006

01 lip 2006
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na lipiec:

Aby wszyscy więźniowie, a zwłaszcza ludzie młodzi, otrzymali niezbędną pomoc społeczeństwa i zdołali nadać nowy sens swemu życiu.

Papieskie intencje ogólne na rok 2006

30 gru 2005
Redakcja

STYCZEŃ
Aby dążenie chrześcijan do pełnej jedności przyczyniało się do pojednania i pokoju między wszystkimi narodami świata.

LUTY
Aby wspólnota międzynarodowa coraz lepiej uświadamiała sobie, że jej obowiązkiem jest jak najszybciej położyć kres handlowi ludźmi.

Strony