Papieskie intencje ogólne na rok 2008

30 gru 2007
Redakcja
 

STYCZEŃ
Aby Kościół z większą troską dążył do pełnego zjednoczenia, okazując, że jest wspólnotą miłości na obraz Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

LUTY
Aby upośledzeni umysłowo byli otaczani szacunkiem i by z miłością pomagano im godnie żyć w społeczeństwie.

MARZEC
Aby wszyscy ludzie zrozumieli konieczność pojednania indywidualnego i międzynarodowego oraz by Kościół przez swoje świadectwo szerzył miłość Chrystusa.

KWIECIEŃ
Aby chrześcijanie, w trudnych i skomplikowanych sytuacjach dzisiejszego świata, swoim życiem głosili, że zmartwychwstanie Chrystusa jest źródłem nadziei i pokoju.

MAJ
Aby chrześcijanie coraz bardziej cenili literaturę, sztukę i środki przekazu i popierali te elementy kultury, które sprzyjają rozwojowi osoby ludzkiej.

CZERWIEC
Aby każdy chrześcijanin starał się o nawiązanie z Chrystusem głębokiej i osobistej więzi, i dzielił się miłością z wszystkimi ludźmi.

LIPIEC
Aby rosła liczba tych, którzy chętnie służą wspólnocie chrześcijańskiej z całym oddaniem - gotowych na każde wezwanie.

SIERPIEŃ
Aby rodzina ludzka potrafiła uszanować Boży plan wobec świata i coraz bardziej ceniła całe stworzenie jako dar Boży dla niej.

WRZESIEŃ
Aby ludzie zmuszeni do opuszczenia swych domów i ojczyzny prześladowani przez reżimy uzyskali pomoc od chrześcijan w postaci obrony ich praw.

PAŹDZIERNIK
Aby II Synod Biskupów wspomógł duszpasterzy i teologów, katechetów i animatorów w przekazywaniu wiary w łączności z całym Kościołem.

LISTOPAD
Aby świadectwo miłości Świętych pomagało chrześcijanom w oddaniu się na służbę Bogu i bliźnim - na wzór Chrystusa, który przyszedł, aby służyć.

GRUDZIEŃ
Aby Kościół, wobec rozprzestrzeniającej się cywilizacji przemocy i śmierci, wspierał cywilizację życia wszelkimi apostolskimi i misyjnymi środkami.

 

Warto odwiedzić