Papieskie intencje powszechne na rok 2015

27 gru 2014
Papież Franciszek
 

Styczeń
Aby ludzie należący do różnych tradycji religijnych i wszyscy ludzie dobrej woli współpracowali w promowaniu pokoju.

Luty
Aby więźniowie, a szczególnie młodzi, mieli możliwość ułożenia sobie na nowo godnego życia.

Marzec
Aby wszyscy ludzie prowadzący badania naukowe stawiali sobie za cel służenie integralnemu dobru człowieka.

Kwiecień
Aby ludzie nauczyli się szanować świat stworzony i strzec go jako dar Boży.

Maj
Abyśmy, odrzucając kulturę obojętności, mogli zajmować się cierpieniami bliźniego, a szczególnie chorych i ubogich.

Czerwiec
Aby migranci i uchodźcy spotykali się z dobrym przyjęciem i byli traktowani z szacunkiem w krajach, do których przybywają.

Lipiec
Aby odpowiedzialność polityczna była przeżywana na wszystkich poziomach jako wysoka forma miłosierdzia.

Sierpień
Aby wszyscy ludzie pracujący na polu wolontariatu wielkodusznie angażowali się w służbę potrzebującym.

Wrzesień
Aby wzrastały możliwości kształcenia się i pracy dla wszystkich ludzi młodych.

Październik
Aby został wykorzeniony handel ludźmi, nowoczesna forma niewolnictwa.

Listopad
Abyśmy potrafili otworzyć się na osobiste spotkanie i dialog ze wszystkimi, również z tymi, którzy mają inne niż my przekonania.

Grudzień
Abyśmy wszyscy mogli doświadczać miłosierdzia Boga, który wciąż niestrudzenie nam przebacza.

 

Warto odwiedzić