Papieskie intencje misyjne na rok 2008

29 gru 2007
Redakcja
 

STYCZEŃ
Aby Kościół w Afryce, nękanej wojnami, wyzyskiem i nędzą, dobrze przygotował się do II Synodu Biskupów i nadal był narzędziem pojednania i sprawiedliwości.

LUTY
Aby członkowie instytutów życia konsekrowanego odkryli w sobie powołanie misyjne i zachowując rady ewangeliczne, świadczyli o Chrystusie we wszystkich zakątkach świata.

MARZEC
Aby chrześcijanie, prześladowani w tak wielu częściach świata, wspierani mocą Ducha Świętego, nie przestawali odważnie głosić Słowo Boże.

KWIECIEŃ
Aby kandydaci do kapłaństwa w młodych Kościołach byli coraz lepiej przygotowani do ewangelizowania tak swoich narodów, jak i wszystkich ludzi na świecie.

MAJ
Aby Matka Boża, Gwiazda ewangelizacji, towarzyszyła ze swą miłością misjonarzom na całym świecie, tak jak towarzyszyła Apostołom.

CZERWIEC
Aby Kongres Eucharystyczny w Québecu (Kanada) pomógł nam lepiej zrozumieć, że Eucharystia jest sercem Kościoła i źródłem ewangelizacji.

LIPIEC
Aby Światowy Dzień Młodzieży w Sydney (Australia) zapalił młodych ogniem miłości Boga, tak by stali się oni siewcami nadziei dla nowej ludzkości.

SIERPIEŃ
Aby lepsze rozpoznanie roli charyzmatów w postępie duchowym i kulturowym przyczyniło się do tego, że Lud Boży odpowie na powszechne powołanie do świętości.

WRZESIEŃ
Aby rodzice, wierni sakramentowi małżeństwa, troszczyli się o rozwój miłości w ich rodzinach, tworząc wspólnoty ewangelizujące, otwarte na potrzeby bliźnich.

PAŹDZIERNIK
Aby chrześcijanie, zachęceni przez misyjne dzieła papieskie, bardziej zaangażowali się w powszechną misję Kościoła poprzez modlitwę, ofiarę i pomoc materialną.

LISTOPAD
Aby chrześcijanie przebywający w Azji, wpatrzeni w Chrystusa i wierni Ewangelii, potrafili głosić Go ludom o starożytnej kulturze i bogatej duchowości.

GRUDZIEŃ
Aby chrześcijanie przebywający w krajach misyjnych potrafili przekonać tamtejszych mieszkańców, że Dzieciątko narodzone w stajni betlejemskiej niesie światu światło nadziei.

 

Warto odwiedzić