Papieskie intencje powszechne na rok 2016

10 gru 2015
Papież Franciszek
 

STYCZEŃ

Aby szczery dialog między ludźmi wyznającymi różne religie przyniósł owoce pokoju i sprawiedliwości.

LUTY

Abyśmy opiekowali się światem stworzonym, który otrzymaliśmy jako bezinteresowny dar, żeby go pielęgnować i chronić dla przyszłych pokoleń.

MARZEC

Aby rodziny przeżywające trudności otrzymywały konieczne wsparcie, a dzieci mogły wzrastać w zdrowym i przyjaznym środowisku.

KWIECIEŃ

Aby rolnicy indywidualni otrzymywali należyte wynagrodzenie za swoją cenną pracę.

MAJ

Aby we wszystkich krajach świata kobiety były traktowane z czcią i szacunkiem oraz by doceniano ich niezbędny wkład w życie społeczne.

CZERWIEC

Aby osoby w podeszłym wieku, zepchnięte na margines i samotne znajdowały, również w wielkich miastach, okazje do spotkania i solidarność.

LIPIEC

Aby szanowane były ludy tubylcze, których tożsamość, a nawet egzystencja są zagrożone.

SIERPIEŃ

Aby sport był okazją do braterskiego spotkania między narodami i przyczyniał się do sprawy pokoju na świecie.

WRZESIEŃ

Aby każdy wnosił wkład we wspólne dobro i w budowę społeczeństwa, które stawia w centrum osobę ludzką.

PAŹDZIERNIK

Aby dziennikarze w swojej pracy zawodowej kierowali się zawsze szacunkiem dla prawdy i silnym poczuciem etyki.

LISTOPAD

Aby kraje, które przyjmują wielką liczbę uchodźców i uciekinierów, były wspierane w swoim wysiłku solidarności.

GRUDZIEŃ

Aby we wszystkich częściach świata zniknęła plaga, jaką jest werbowanie dzieci żołnierzy.

 

Warto odwiedzić