Intencje AM

 

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - lipiec 2008

01 lip 2008
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na lipiec:

Aby rosła liczba osób, które z całym oddaniem służą wspólnocie chrześcijańskiej.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - czerwiec 2008

01 cze 2008
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na czerwiec:

Aby każdy chrześcijanin starał się o nawiązanie z Chrystusem głębokiej, osobistej więzi, i dzielił się miłością z wszystkimi ludźmi.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - maj 2008

01 Maj 2008
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na maj:

Aby chrześcijanie bardziej cenili literaturę, sztukę i środki przekazu oraz popierali te elementy kultury, które sprzyjają rozwojowi osoby ludzkiej.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - kwiecień 2008

01 kwi 2008
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na kwiecień:

Aby chrześcijanie, w trudnych sytuacjach dzisiejszego świata, swoim życiem głosili, że zmartwychwstanie Chrystusa jest źródłem nadziei i pokoju.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - marzec 2008

01 mar 2008
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na marzec:

Aby wszyscy ludzie zrozumieli konieczność pojednania indywidualnego i międzynarodowego oraz by Kościół przez swoje świadectwo szerzył miłość Chrystusa.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - luty 2008

01 lut 2008
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na luty:

Aby upośledzeni umysłowo byli otaczani szacunkiem i by z miłością pomagano im godnie żyć w społeczeństwie.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - styczeń 2008

01 sty 2008
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na styczeń:

Aby Kościół z większą troską dążył do pełnego zjednoczenia, okazując, że jest wspólnotą miłości na obraz Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Papieskie intencje ogólne na rok 2008

30 gru 2007
Redakcja

STYCZEŃ
Aby Kościół z większą troską dążył do pełnego zjednoczenia, okazując, że jest wspólnotą miłości na obraz Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

LUTY
Aby upośledzeni umysłowo byli otaczani szacunkiem i by z miłością pomagano im godnie żyć w społeczeństwie.

Papieskie intencje misyjne na rok 2008

29 gru 2007
Redakcja

STYCZEŃ
Aby Kościół w Afryce, nękanej wojnami, wyzyskiem i nędzą, dobrze przygotował się do II Synodu Biskupów i nadal był narzędziem pojednania i sprawiedliwości.

LUTY
Aby członkowie instytutów życia konsekrowanego odkryli w sobie powołanie misyjne i zachowując rady ewangeliczne, świadczyli o Chrystusie we wszystkich zakątkach świata.

Wyjaśnienie papieskich intencji AM - grudzień 2007

01 gru 2007
ks. Ryszard Machnik SJ

Ogólna na grudzień:

Aby społeczeństwo otoczyło opieką osoby dotknięte chorobą AIDS, zwłaszcza dzieci i kobiety, a Kościół pomógł im doświadczyć miłości Bożej.

Strony