Artykuły

 

Ignacy Loyola – ayudar las almas

12 kwi 2022
ks. Robert Więcek SJ

Pamiętamy, że celem żywota jest osiągnąć życie wieczne. Oczywiście zostawiamy z boku wszelkie teorie samozbawienia czy wysłużenia sobie tegoż daru. Zbawienie jest łaską – wyrazem miłości Boga do stworzenia.

Chrystus ponownie krzyżowany

11 kwi 2022
Papież Franciszek

Pierwsza od początku pandemii papieska Msza św. na Placu św. Piotra z udziałem tysięcy wiernych (10 IV 2022) w Niedzielę Palmową. Rozpoczęła ją tradycyjna procesja z gałązkami oliwnymi i palmowymi. Papież zwrócił uwagę, że dziś Jezus jest krzyżowany po raz kolejny w ofiarach wojny. „Po raz kolejny jest przybijany do krzyża w matkach, które opłakują niesprawiedliwą śmierć swoich mężów i dzieci. Jest krzyżowany w uciekających przed bombami uchodźcach z dziećmi na rękach”- mówił papież Franciszek.

Kraków miejscem żarliwej posługi chorym Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny

06 kwi 2022
ks. Stanisław Groń SJ

O, mój Jezu, nigdy Cię nie przestanę wielbić i dziękować Ci, żeś mnie przeprowadził przez tę drogę! Nauczyłeś mnie, że w ciężkich chwilach, w tym strasznym opuszczeniu od wszystkich, mam szukać schronienia w ramionach Twego krzyża, a siłę czerpać z Twego Boskiego Serca ukrytego w Najświętszej Eucharystii, pałającego ogniem miłości ku duszom ludzkim, a zwłaszcza ku tym, którzy Ci się starają odwzajemnić miłością.

Papież Franciszek na Malcie

04 kwi 2022
Redakcja

Ojciec Święty Franciszek przebywał na Malcie w dniach 2-3 kwietnia 2022 roku. Była to jego 36. podróż apostolska poza granice Włoch. Jej hasłem były słowa zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich: „Okazywali nam niespotykaną życzliwość” (Dz 28, 2).

Wierzący świadkami pojednania

04 kwi 2022
Papież Franciszek

 „Pan pragnie, abyśmy jako jego uczniowie, jako Kościół, któremu on przebaczył stali się niestrudzonymi świadkami przebaczenia” – powiedział Papież Franciszek podczas Mszy św., odprawionej na Malcie w niedzielę  (3 IV 2022 r.) sprawowanej na placu Spichlerzy we Florianie, tuż za murami La Valetty. Uczestniczyło w niej około 20 tys. wiernych reprezentujących również inne Kościoły chrześcijańskie oraz wyznania religijne.

Uczeń podobny do Mistrza - refleksja na I piątek kwietnia 2022

27 mar 2022
o. Robert Więcek SJ

Tekst ewangelii: J 7,1-2.10.25-30

Jezus obchodził Galileę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo żydzi mieli zamiar Go zabić. A zbliżało się żydowskie święto Namiotów.

Nowy Doktor Kościoła - Święty Ireneusz obrońcą wiary i jedności Kościoła

20 mar 2022
ks. Marek Wojtowicz SJ

Dnia 21 stycznia 2022 roku papież Franciszek nadał św. Ireneuszowi tytuł doktora Kościoła. W wydanym z tej okazji dekrecie napisał: Św. Ireneusz z Lyonu, który przybył ze Wschodu, pełnił swoją posługę biskupią na Zachodzie: był duchowym i teologicznym pomostem między chrześcijanami Wschodu i Zachodu.

Ignacy Loyola - agere contra

20 mar 2022
ks. Robert Więcek SJ

Według tej zasady św. Ignacego Loyoli należy nie tyle biernie bronić się przed pokusą, co zaatakować ją działaniem zupełnie przeciwnym. Nie chodzi o (nad)aktywność. Bardziej kładzie nacisk na zjednoczenie z Jezusem, posłuszeństwo Jemu niż na zewnętrzną dosadność pokuty i umartwienia. Agere (działanie) ma wypływać ze źródła, którym jest bycie w zjednoczeniu z Panem.

Sens starości

18 mar 2022
Papież Franciszek

Ojciec Święty Franciszek podczas audiencji ogólnej (16. III. 2022 r.) kontynuował cykl katechez na temat starości i stwierdził: „Nowe pokolenia oczekują od nas starych słowa, które byłoby proroctwem, słowa, które otwierałoby drzwi do nowych perspektyw dla tego beztroskiego, skorumpowanego świata nawyku, do zwrócenia uwagi na rzeczy niegodziwe. Błogosławieństwo Boże wybiera starość dla tego bardzo ludzkiego i humanizującego charyzmatu”.

Franciszek – pontyfikat w liczbach

13 mar 2022
Redakcja

W ciągu 9 lat sprawowania swego urzędu Franciszek odbył 35 podróży zagranicznych, w czasie których odwiedził 53 państwa (w tym Polskę) i 4 organizacje międzynarodowe (m.in. ONZ), 31 razy udawał się do różnych diecezji, miast i regionów Włoch i odwiedził 20 parafii rzymskich.

Strony