Artykuły

 

Sumienie a prawda

22 lut 2024
Jan Paweł II

Więź między wolnością człowieka a prawem Bożym ma swą żywą siedzibę w „sercu” osoby, czyli w jej sumieniu. W głębi sumienia - pisze Sobór Watykański II - człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu winien być posłuszny i którego głos wzywający go zawsze tam, gdzie potrzeba, do miłowania i czynienia dobra, a unikania zła, rozbrzmiewa w sercu nakazem: czyń to, tamtego unikaj.

Kościół potrzebuje dwóch płuc

22 lut 2024
Papież Franciszek

Kontynuując cykl katechez o gorliwości apostolskiej, papież Franciszek 25 października 2023 roku mówił o apostołach Słowian – świętych Cyrylu i Metodym.

Święty Ambroży

22 lut 2024
Benedykt XVI

Święty biskup Ambroży zmarł w Mediolanie w nocy z 3 na 4 kwietnia 397 roku. Świtał poranek Wielkiej Soboty. Poprzedniego dnia około piątej po południu zaczął się modlić, leżąc w łóżku z rozkrzyżowanymi ramionami i tak uczestniczył w uroczystym Triduum paschalnym, w śmierci i zmartwychwstaniu Pana.

Prymat papieski i władza kluczy

22 lut 2024
ks. Stanisław Groń SJ

Prymat (z łac. Primus - pierwszy) - władza przysługująca papieżowi jako zwierzchnikowi Kościoła katolickiego - uroczyście został określony na Soborze Watykańskim I w 1870 r., który orzekł, że papież posiada pełną, najwyższą i bezpośrednią władzę w całym Kościele.

Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post 2024

16 lut 2024
Papież Franciszek

Kiedy nasz Bóg się objawia, obwieszcza wolność: „Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli” (Wj 20, 2). Tak rozpoczyna się Dekalog dany Mojżeszowi na górze Synaj.

Papież Franciszek w Dniu Życia Konsekrowanego

04 lut 2024
Papież Franciszek

Przed zaniedbywaniem życia wewnętrznego i dostosowywaniem się do stylu świata przestrzegł osoby konsekrowane papież Franciszek. W bazylice św. Piotra przewodniczył on Mszy św. w XXVIII Światowym Dniu Życia Konsekrowanego (2.II.2024).

Matka Boża w sztuce sakralnej

01 lut 2024
ks. Stanisław Groń SJ

Wiele osób ma bezpośredni kontakt ze świętymi obrazami, często z cennymi dziełami sztuki, kiedy modlą się przed nimi, oglądają je, rozważając ich przesłanie. Przemawiają one do nich szczególnie, gdy spotykają się, np. z obrazem czy rzeźbą Chrystusa Pana, Maryi Panny i świętych w bazylikach, katedrach, kościołach parafialnych czy zakonnych i kaplicach, a nawet w galeriach sztuki.

Benedykt z Nursji - Patron Europy

01 lut 2024
Benedykt XVI

Święty Grzegorz Wielki pisze o św. Benedykcie: Mąż Boży, który zabłysnął na tej ziemi wieloma cudami, w nie mniejszym stopniu zajaśniał wymową w wykładaniu swojej nauki (Dial. II, 36).

Niedziela Słowa Bożego

28 sty 2024
Papież Franciszek

„Powróćmy do źródeł, aby dać światu żywą wodę, której on nie znajduje; i podczas gdy społeczeństwo i media społecznościowe podkreślają przemoc słów, przylgnijmy do łagodności Słowa, które zbawia” – zachęcił papież Franciszek podczas Mszy św. sprawowanej w watykańskiej Bazylice św. Piotra w Niedzielę Słowa Bożego (III Niedziela Zwykła 21.I.2024).

Także dziś trzeba głosić Ewangelię

20 sty 2024
Papież Franciszek

Ewangelia jest oczekiwana również dzisiaj: potrzebuje jej człowiek każdego czasu, także cywilizacja zaprogramowanej niewiary i zinstytucjonalizowanej laickości. A zwłaszcza społeczeństwo, które pozostawia spustoszonymi przestrzenie zmysłu religijnego. Jest to sprzyjający moment dla głoszenia Jezusa – powiedział papież podczas audiencji ogólnej 15 XI 2023 roku.

Strony