Papież Franciszek naucza

 

Papieska ekologia– „rewolucja czułości”

28 lis 2015
ks. Jacek Poznański SJ

Większość ludzi słyszała o ekologii jedynie przy okazji działań „zielonych” aktywistów. Na ogół znani są oni jedynie z urządzania blokad i szokujących zachowań.

Wraz z całym stworzeniem

09 paź 2015

W najnowszej encyklice papieża Franciszka Laudato si’ znajdujemy Hymn stworzenia, który niech się stanie i naszą pieśnią uwielbienia za wielkie dzieła Boga.

Orędzie papieża na XXIII Światowy Dzień Chorego

10 lut 2015
Papież Franciszek

O pomocy cierpiącym jako drodze uświęcenia pisze papież Franciszek w Orędziu na XXIII Światowy Dzień Chorego obchodzony 11 lutego. W 2015 r. jego hasłem są słowa z Księgi Hioba: Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi.

Ewangelizatorzy z Duchem

24 gru 2014
Papież Franciszek

(…) Duch Święty obdarza siłą do głoszenia nowości Ewangelii śmiało, głośno, w każdym czasie i miejscu, także pod prąd. Wzywajmy Go dzisiaj, umocnieni na modlitwie, bez której każde działanie narażone jest na ryzyko, że pozostanie puste, i bez której orędzie w końcu zostaje pozbawione duszy. Jezus pragnie ewangelizatorów głoszących Dobrą Nowinę nie tylko słowem, ale przede wszystkim życiem przemienionym obecnością Bożą (259).

W sercu Boga jest szczególne miejsce dla ubogich

31 paź 2014
Papież Franciszek

On sam stał się ubogim (2 Kor 8, 9). Cała droga naszego odkupienia naznaczona jest ubogimi. Zbawienie to dotarło do nas dzięki wypowiedzianemu „tak” pokornej dziewczyny z małego kraju, zagubionego na peryferiach wielkiego imperium.

Wokół Słowa Bożego

29 wrz 2014
Papież Franciszek

(…) Pismo Święte jest źródłem ewangelizacji. Dlatego trzeba stale formować się do słuchania Słowa. Kościół nie ewangelizuje, jeśli nie pozwala się nieustannie ewangelizować. Jest rzeczą nieodzowną, aby Słowo Boże stawało się coraz bardziej sercem wszelkiej działalności kościelnej.

Duchowość ludowa

01 lip 2014
Papież Franciszek

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy! Od kilku miesięcy proszę Was, abyście indywidualnie i na spotkaniach wspólnotowych naszych ognisk apostolskich czytali wybrane fragmenty z adhortacji Evangelii gaudium, modlili się i dzielili Waszymi przemyśleniami.

Modlitwa pięciu palców według papieża Franciszka

01 lip 2014
Papież Franciszek

1. Kciuk jest palcem, który jest najbliżej ciebie. Zacznij więc modlitwę, modląc się za tych, którzy są ci najbliżsi. Są to osoby, które najłatwiej sobie przypomnieć. Modlić się za tych, których kochamy, to słodki obowiązek.

Wszyscy jesteśmy wezwani

24 cze 2014
Papież Franciszek

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy, papież Franciszek w adhortacji Evangelii gaudium poucza, że przekazywanie wiary nie będzie skuteczne, o ile nie będzie napełnione radością i nadzieją. Uczy także: Głoszenie Chrystusa oznacza ukazywanie, że wierzyć w Niego i iść za Nim jest nie tylko rzeczą prawdziwą i sprawiedliwą, ale także piękną, zdolną napełnić życie nowym blaskiem i głęboką radością, nawet pośród trudnych doświadczeń (EG 167).

Jesteśmy w tej samej łodzi

14 Maj 2014
Papież Franciszek

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy! Już kolejny raz proszę Was o refleksję indywidualną i modlitwę we wszystkich wspólnotach Ognisk Apostolskich nad wybranymi tekstami adhortacji Evangelii gaudium papieża Franciszka.

Strony