Papież Franciszek – jak zrozumieć Biblię?

24 kwi 2023
vatican.va
 

Papież Franciszek w 2019 roku ustanowił Niedzielę Słowa Bożego, aby podkreślić, jaką wagę dla wierzących w ich rozwoju duchowym ma lektura Pisma Świętego.

Przedstawiamy siedem myśli papieża mówiących o Biblii w życiu osoby wierzącej. Myśli pochodzą z listu motu proprio papieża Franciszka „Aperuit illis”, którym ustanowił Niedzielę Słowa Bożego.

1. Jakie zadanie ma Biblia?

"Biblia jest ułożona jako historia zbawienia, w której Bóg mówi i działa, aby spotkać wszystkich ludzi i ocalić ich przed złem i śmiercią." [pkt 9]

2. Błogosławieństwo i szczęście - z czego się bierze?

"Żaden biedny człowiek nie jest błogosławiony, ponieważ jest biedny. Staje się nim, jeśli, podobnie jak Maryja, wierzy w wypełnienie się Słowa Bożego. [pkt 15]

3. Jak zrozumieć Pismo Święte?

"Bez Pana, który nas wprowadza, niemożliwe jest zrozumienie głębokości Pisma Świętego. To działa również w drugą stronę: bez Pisma Świętego, wydarzenia z misji Jezusa oraz Jego Kościoła w świecie są niemożliwe do odczytania. " [pkt 1]

4. Pismo Święte nie jest zarezerwowane tylko dla wybranych grup w Kościele

Często pojawiają się tendencje, które starają się monopolizować święte teksty, przypisując je do pewnych kręgów i wybranych grup. Tak nie może być. Biblia jest Księgą Ludu Pana, który w słuchaniu Jego głosu przechodzi od rozproszenia i podziału do jedności. [pkt 4]

5. Na Słowo Boże trzeba zaplanować sobie czas

"Więź między Pismem Świętym a wiarą ludzi jest głęboka. (...) zaproszenie, które rodzi się w tej relacji, staje się pilne i ważne, tak że wierzący muszą przeznaczyć czas na słuchanie Słowa Pana zarówno w działaniu liturgicznym, jak i modlitwie oraz refleksji osobistej." [pkt 7]

6. Dla rozwoju wiary kluczowa jest bliska relacja z Pismem Świętym

"Dzień poświęcony Biblii nie powinien być „raz w roku”, ale w każdym dniu roku, ponieważ musimy pilnie stać się bliscy Pismu Świętemu oraz Zmartwychwstałemu, który nigdy nie przestaje dzielić się Słowem i Chlebem we wspólnocie wierzących. W tym celu musimy wejść w bliską relację z Pismem Świętym, w przeciwnym razie nasze serce pozostanie zimne, a oczy zamknięte." [pkt 8]

7. Czytanie Biblii chroni nas przed dwiema codziennymi pokusami

"Ten, kto codziennie żywi się Słowem Bożym, staje się, podobnie jak Jezus, współczesny ludziom, których spotyka. Człowiek żywiący się Słowem nie ma pokusy, by popadać w bezpłodną tęsknotę za przeszłością, ani w bezcielesne utopie przyszłości. [pkt 12]

 

Warto odwiedzić