Franciszek – pontyfikat w liczbach

13 mar 2022
Redakcja
 

W ciągu 9 lat sprawowania swego urzędu Franciszek odbył 35 podróży zagranicznych, w czasie których odwiedził 53 państwa (w tym Polskę) i 4 organizacje międzynarodowe (m.in. ONZ), 31 razy udawał się do różnych diecezji, miast i regionów Włoch i odwiedził 20 parafii rzymskich. Mianował 1574 biskupów, w tym 44 dla Polski i 34 innych polskiego pochodzenia lub o polskich korzeniach dla innych krajów i Kurii Rzymskiej. 

Liczbowy przegląd obecnego pontyfikatu:

3 encykliki: „Lumen fidei” (Światło wiary) – 29 VI, ogłoszona 5 VII 2013;

„Laudato si” (o tematyce ekologicznej) – 24 V, 18 VI 2015;

"Fratelli tutti" (o powszechnym braterstwie i przyjaźni) – 3, 4 X 2020,

5 adhortacji apostolskich:

„Evangelii gaudium” (Radość Ewangelii) – 26 XI 2013;

„Amoris laetitia” (Radość miłości) – 19 III, 8 IV 2016;

„Gaudete et exsultate” (Cieszcie się i radujcie) nt. powołania do świętości – 19 III, 9 IV 2018;

„Christus vivit” (Chrystus żyje) do młodzieży i całego ludu Bożego – 25 III, 2 IV 2019;

„Querida Amazonia” (Umiłowana Amazonia) – 2, 12 II 2020,

37 konstytucji apostolskich,

80 listów apostolskich,

48 listów w formie „motu proprio” (część z nich mieści się w kategorii listów apostolskich),

269 listów, najczęściej do różnych biskupów z okazji okrągłych rocznic kościelnych na ich terenie,

po 9 orędzi na Światowe Dni: Pokoju, Młodzieży, Środków Przekazu Społecznego

394 audiencje ogólne,

35 podróży zagranicznych,

53 odwiedzone państwa, w tym Polska w dniach 27-31 lipca 2016,

4 organizacje międzynarodowe: Parlament Europejski i Rada Europy (Strasburg, 25 XI 2014), Organizacja Narodów Zjednoczonych (Nowy Jork, 25 IX 2015), Światowa Rada Kościołów (Genewa, 21 VI 2018),

31 podróży po diecezjach, miastach i regionach Włoch,

20 odwiedzonych parafii rzymskich,

138 beatyfikacji (w tym 26 zbiorowych, czyli co najmniej kilka osób jednorazowo) – 1411 błogosławionych (11 z Polski),

19 kanonizacji (w tym 3 zbiorowe) – 886 świętych (2 Polaków),

387 polityków ze 132 krajów oraz z 88 organizacji międzynarodowych i mniejszych jednostek terytorialnych (np. kraje związkowe Niemiec), przyjętych na audiencjach w Watykanie, wśród nich było 8 osobistości z Polski,

317 osób (w tym 247 dzieci) ochrzczonych,

44 osoby bierzmowane,

123 kapłanów wyświęconych,

23 pary małżeńskie pobłogosławione,

9 obrzędów udzielenia sakry 17 biskupom (w tym jeden Polak – abp Waldemar St. Sommertag),

314 wręczonych paliuszy (6 Polaków),

1574 nowych biskupów mianowanych dla całego Kościoła, w tym 44 dla Polski i 32 polskiego pochodzenia lub o polskich korzeniach, mianowanych dla innych krajów lub dla Kurii Rzymskiej,

7 konsystorzy – 101 kardynałów (w tym jeden Polak – kard. Konrad Krajewski), z których 9 już zmarło, a 69 ma prawo wyboru papieża,

Ponadto papież wygłosił wielką liczbę kazań podczas Mszy odprawianych w Watykanie (kaplica Domu św. Marty, bazylika św. Piotra i inne miejsca), we Włoszech i podczas zagranicznych podróży apostolskich, wiele przemówień do odwiedzających go osób czy całych grup wiernych.

Oto bardziej szczegółowy liczbowy przegląd obecnego pontyfikatu:

3 encykliki: „Lumen fidei” (Światło wiary) – 29 VI, ogłoszona 5 VII 2013;

„Laudato si” (o tematyce ekologicznej) – 24 V, 18 VI 2015;

"Fratelli tutti" (o powszechnym braterstwie i przyjaźni) – 3, 4 X 2020,

5 adhortacji apostolskich:

„Evangelii gaudium” (Radość Ewangelii) – 26 XI 2013;

„Amoris laetitia” (Radość miłości) – 19 III, 8 IV 2016;

„Gaudete et exsultate” (Cieszcie się i radujcie) nt. powołania do świętości w świecie współczesnym – 19 III, 9 IV 2018;

„Christus vivit” (Chrystus żyje) do młodzieży i całego ludu Bożego – 25 III, 2 IV 2019;

„Querida Amazonia” (Umiłowana Amazonia) – 2, 12 II 2020,

37 konstytucji apostolskich,

80 listów apostolskich,

48 listów w formie „motu proprio” (część z nich mieści się w kategorii listów apostolskich),

269 listów, najczęściej do różnych biskupów z okazji jakichś okrągłych rocznic kościelnych na ich terenie,

po 9 orędzi na Światowe Dni: Pokoju, Młodzieży, Środków Przekazu Społecznego wielką liczbę

394 audiencje ogólne,

35 podróży zagranicznych,

53 odwiedzone państwa, w tym Polska w dniach 27-31 lipca 2016,

4 organizacje międzynarodowe: Parlament Europejski i Rada Europy (Strasburg, 25 XI 2014), Organizacja Narodów Zjednoczonych (Nowy Jork, 25 IX 2015), Światowa Rada Kościołów (Genewa, 21 VI 2018),

31 podróży po diecezjach, miastach i regionach Włoch,

20 odwiedzonych parafii rzymskich,

138 beatyfikacji (w tym 26 zbiorowych, czyli co najmniej kilka osób jednorazowo) – 1411 błogosławionych (11 z Polski),

19 kanonizacji (w tym 3 zbiorowe) – 886 świętych (2 Polaków),

387 polityków ze 132 krajów oraz z 88 organizacji międzynarodowych i mniejszych jednostek terytorialnych (np. kraje związkowe Niemiec), przyjętych na audiencjach w Watykanie, wśród nich było 8 osobistości z Polski,

317 osób (w tym 247 dzieci) ochrzczonych,

44 osoby bierzmowane,

123 kapłanów wyświęconych,

23 pary małżeńskie pobłogosławione,

9 obrzędów udzielenia sakry 17 biskupom (w tym jeden Polak – abp Waldemar St. Sommertag),

314 wręczonych paliuszy (6 Polaków),

1574 nowych biskupów mianowanych dla całego Kościoła, w tym 44 dla Polski i 32 polskiego pochodzenia lub o polskich korzeniach, mianowanych dla innych krajów lub dla Kurii Rzymskiej,

7 konsystorzy – 101 kardynałów (w tym jeden Polak – kard. Konrad Krajewski), z których 9 już zmarło, a 69 ma prawo wyboru papieża,

Ponadto papież wygłosił wielką liczbę kazań podczas Mszy odprawianych w Watykanie (kaplica Domu św. Marty, bazylika św. Piotra i inne miejsca), we Włoszech i podczas zagranicznych podróży apostolskich, wiele przemówień do odwiedzających go osób czy całych grup wiernych.

 

Warto odwiedzić