Dobra Ziemi dla wszystkich

22 wrz 2020
Redakcja
 

W czasie jednej z audiencji generalnych papież Franciszek poruszył sprawę znaczenia 7. przykazania Dekalogu: Nie kradnij! Według Księgi Rodzaju bogactwa tej ziemi mają służyć wszystkim ludziom; zostały powierzone całej ludzkości do wspólnego gospodarowania nimi. Ludzie winni się troszczyć o Ziemię. Pracując na niej, mają ją opanowywać i korzystać z owoców swej pracy. Podstawową przy tym zasadą jest to, że te bogactwa są przeznaczone dla wszystkich, chociaż dobro powszechne zakłada też prawo do posiadania prywatnej własności i korzystania z niej. Każda wspólnota może z dóbr tej Ziemi brać to, co potrzebne do życia. Ciąży na nich też obowiązek dbania o nią i zapewnienia przyszłym pokoleniom czerpania z niej owoców (zob. Laudato si’, nr 67).

Glob ziemski kryje wiele skarbów, zapewniających wszystkie podstawowe dobra. Wielu ludzi żyje jednak w skandalicznie złych warunkach, gdy równocześnie marnotrawi się bezmyślnie ziemskie zasoby. Wszyscy są wezwani do zaangażowania się w pełny rozwój ludzkiej społeczności. Skoro sami odziedziczyliśmy dobra po przodkach i jesteśmy beneficjentami współobywateli, mamy obowiązek troski o przyszłe pokolenia. Solidarność z innymi niesie z sobą nie tylko przywileje, ale także zobowiązania (por. encyklika Pawła VI, Populorum progressio, nr 17).

Przeważająca ilość dóbr tego świata jest w posiadaniu niewielkiej grupy ludzi, podczas gdy reszta boryka się z biedą, nędzą i cierpieniem. Głód, jaki panuje na Ziemi, nie wynika z braku żywności, lecz wręcz przeciwnie, często z racji ekonomicznych niszczy się jej zasoby i marnotrawi. Istnieje więc potrzeba takiego perspektywicznego gospodarowania, które by zapewniało właściwy poziom produkcji i solidarne zaangażowanie oraz sprawiedliwy podział dóbr. Dlatego w używaniu bogactw i korzystaniu z rzeczy posiadanych nie powinniśmy się ograniczać do myślenia o sobie, ale należy brać pod uwagę dobro wspólne, tak by przynosiło pożytek nie tylko nam, ale i innym. Bogactwo jest wartością wtedy, gdy ma też wymiar społeczny.

z języka niemieckiego
tłumaczył ks. Stanisław Ziemiański SJ

 

Przeczytaj także

Papież Franciszek
ks. Stanisław Łucarz SJ
ks. Stanisław Łucarz SJ
Papież Franciszek
Mikołaj Świerad
ks. Dariusz Piórkowski SJ
ks. Robert Więcek SJ

Warto odwiedzić